Afdrukken

Statutaire voordelen voor een ngo-coöperant

Sinds het wegvallen van het statuut van de coöperant in 2017 zijn er geen statutaire voordelen meer voor ngo-coöperanten (nu expats genaamd). Zie ook de afdeling "Wettelijk kader van een ngo-coöperant".

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord