Afdrukken

Profiel van de ngo-coöperant

Gezien de steeds verdere professionalisering van de sector wordt vooral gezocht naar personen die reeds over werkervaring beschikken. Dit komt door de groeiende complexiteit van het takenpakket. De kansen voor ngo-coöperanten zonder ervaring zijn beperkt, maar niet onbestaande.

Ngo's werken in het Zuiden vooral in volgende sectoren: versterking van de civiele maatschappij, landbouw en rurale ontwikkeling, gezondheidszorg en onderwijs (formele en informele vormig).

De personeelsinzet situeert zich dan ook in deze sectoren. Concreet betekent dit dat er mogelijkheden zijn voor geneesheren, medisch personeel en paramedici, voor opvoeders en vormingswerkers, voor regenten en licentiaten in exacte wetenschappen en technische vakken, voor landbouwtechnici en landbouw/bio-ingenieurs, enz.. Daarnaast zijn er de 'nieuwe' sectoren / thema's: democratisering, mensenrechten en gender. Wat ook een nieuwe trend is zijn personen met een financiele of bedrijfskundige achtergrond (bv. economische wetenschappen of bedrijfsmanagement)

Werkervaring is echter meer en meer een must. Maar ook de opdracht evolueert: we zien zowel een toename van coördinatietaken (door de decentralisering van taken van de ngo's naar het Zuiden is er nood aan een regionale coördinatie per land) als het fenomeen van inzet van thematische ngo-coöperanten over de verschillende partners.

Voor meer cijfergegevens en statistieken: de evolutie, de geografische verdeling en de opleiding en werkervaring van coöperanten verwijzen we naar de gegevens van www.ngo-openboek.be, dit is de transparantiewebsite van Ngo-federatie en Acodev met daarop een voorstelling van alle ngo's, hun actieterrein, hun finaciële gegevens, hun personeelsinzet, enz. Ga zeker eens een kijkje nemen op deze website.

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord