Afdrukken

Wettelijk kader van een ngo-coöperant

Vanaf 2017, voorziet de regelgeving over de financiering van ngo’s door de Belgische overheid, geen statuut meer als ngo-coöperant / expat. Ngo’s die medewerkers uitzenden naar het Zuiden willen hiervoor echter op vrijwillige basis enkele collectieve principes hanteren.

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden engageren zich om voor deze medewerkers een kwaliteitsvol en professioneel HR beleid uit te werken en te hanteren;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden hanteren een eigen loonbeleid dat voorziet in een correcte en billijke verloning;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden bieden hen een adequate sociaal dekking;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden komen tussen in de kosten die direct gerelateerd zijn aan het vertrek en verblijf naar het Zuiden.

Met expat bedoelen we medewerkers met een arbeidscontract die een andere nationaliteit hebben dan deze van het land van tewerkstelling.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord