Afdrukken

Definitie van een ngo-coöperant

Vroeger gebruikten we de term ngo-coöperant om de persoon aan te duiden die door een ngo wordt uitgezonden naar een Zuid-land (of een ontwikkelingsland).

Met het wegvallen van het statuut van de coöperant in 2017, gebruiken we nu de term expat.

Met expat bedoelen we medewerkers met een arbeidscontract die een andere nationaliteit hebben dan deze van het land van tewerkstelling.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord