Werken als ngo-coöperant

ZEER BELANGRIJKE OPMERKING: sinds het wegvallen van het statuut van de coöperant in 2017 werden deze pagina's nog NIET bijgewerkt. In principe vallen alle verwijzingen naar het statuut van de coöperant weg, aangezien dit statuut dus niet meer bestaat. Gelieve hiermee rekening te houden !

Bij vragen kan je Eric Kint (ngo-federatie) of Solange Orrego (ACODEV) contacteren.

Afdrukken

Vroeger gebruikten we de term ngo-coöperant om de persoon aan te duiden die door een ngo wordt uitgezonden naar een Zuid-land (of een ontwikkelingsland).

Afdrukken

Vanaf 2017, voorziet de regelgeving over de financiering van ngo’s door de Belgische overheid, geen statuut meer als ngo-coöperant / expat. Ngo’s die medewerkers uitzenden naar het Zuiden willen hiervoor echter op vrijwillige basis enkele collectieve principes hanteren.

 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden engageren zich om voor deze medewerkers een kwaliteitsvol en professioneel HR beleid uit te werken en te hanteren;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden hanteren een eigen loonbeleid dat voorziet in een correcte en billijke verloning;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden bieden hen een adequate sociaal dekking;
 De ngo’s die expats naar het Zuiden uitzenden komen tussen in de kosten die direct gerelateerd zijn aan het vertrek en verblijf naar het Zuiden.

Met expat bedoelen we medewerkers met een arbeidscontract die een andere nationaliteit hebben dan deze van het land van tewerkstelling.

Afdrukken

Gezien de steeds verdere professionalisering van de sector wordt vooral gezocht naar personen die reeds over werkervaring beschikken. Dit komt door de groeiende complexiteit van het takenpakket. De kansen voor ngo-coöperanten zonder ervaring zijn beperkt, maar niet onbestaande.

Afdrukken

Vooraleer je aan de slag kan als ngo-coöperant moet je eerst een aantal stappen doorlopen. Een goede kandidaat moet immers voldaan aan een belangrijke criteria om in een ontwikkelingsland te kunnen werken.

Afdrukken

Sinds het wegvallen van het statuut van de coöperant in 2017 zijn er geen statutaire voordelen meer voor ngo-coöperanten (nu expats genaamd). Zie ook de afdeling "Wettelijk kader van een ngo-coöperant".

Afdrukken

Lijst van Belgische ngo's die Coöperanten uitzenden in het kader van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp.

Afdrukken

Lijst van buitenlandse ngo's en internationale organisaties die werk aanbieden in het kader van ontwikkelingssamenwerking of humanitaire hulp.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord