Afdrukken

BTC Junior programma

Het Juniorprogramma biedt jongeren de kans een eerste beroepservaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking.

Doelgroep:
Minimum 20 jaar en nog geen professionele ervaring in het buitenland en max. 2 jaar beroepservaring in België. (voorwaarden te vinden op http://www.btcctb.org/nl/toelatingsvoorwaarden)

Onder begeleiding van een coach werken jongeren minimum 1 en maximaal 2 jaar mee in een project van BTC, of in een project van een Belgische niet-gouvernementele organisatie.

Dit programma werd opgericht met als voornaamste doelstellingen:

  • Een antwoord bieden op het gevoel van solidariteit van de jongeren door te zorgen voor een structuur en een degelijke begeleiding waarin ze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van ontwikkelingslanden;
  • Jongeren de kans geven om een eerste professionele ervaring op te doen in de sector van de ontwikkelingssamenwerking op het terrein en zo op termijn bijdragen tot een nieuwe generatie coöperanten;
  • Bijdragen tot de sensibilisering van de Belgische bevolking voor ontwikkelingssamenwerking via de ervaringen van de Junior Assistenten op het terrein. Het uitsturen van jongeren met uiteenlopende achtergronden en met verschillende profielen heeft als doel het onderlinge begrip tussen de verschillende volkeren te bevorderen.

Het programma wordt beheerd door BTC (Belgische Technische Coöperatie).

Verdere info: http://www.btcctb.org/nl/junior-programma

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord