Belgische ngo's in 2030 - ngo-federatie

Menu

Belgische ngo's in 2030

ContactpersoonFemmy Thewissen
07 Sep 2018
Onze ondersteuning

Hoe positioneren de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zich vandaag? Hoe gaan wij om met maatschappelijke veranderingen? Hoe reageren we op innovatieve dynamieken en slaan we bruggen naar relevante stakeholders?
Vragen om samen met de sector kritisch en creatief te bekijken.

De rol en meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking wordt vandaag regelmatig vanuit verschillende hoek in vraag gesteld. De context waarin ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking opereren is sterk veranderd sinds hun ontstaan.

Vandaag lijken we in een stroomversnelling te zitten. De trends en de maatschappelijke dynamieken volgen zich vandaag in snel tempo op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers, het brede publiek, opiniemakers, academici, partnerorganisaties, het Belgisch middenveld, ontvangende landen, … elk met hun eigen gewijzigde verwachtingen naar de sector van ontwikkelingsngo’s kijken.

Hoe positioneren de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zich in deze context? Hoe antwoorden we vanuit onze diversiteit op de wijzigende context? Hoe reageren we op innovatieve dynamieken en slaan we bruggen naar relevante stakeholders?

Visie 2020

In 2014 organiseerden ngo-federatie en ACODEV met een expertengroep de reflectie over “welke toekomst voor ngo’s in de 21ste eeuw”. Die reflectie mondde uit in een discussienota en visietekst.

Toekomsttraject 2030

Vandaag bouwen we verder op de fundamenten van de visietekst uit 2015. Via het toekomsttraject willen we samen met de leden nadenken over hoe de sector zich de komende jaren wil positioneren tegenover beleidsmakers en andere actoren. Daarnaast moet het traject, in een latere fase, handvaten aanreiken over relevante praktijkwijzigingen.

 

Invalshoeken van de reflectie

Het inhoudelijke kader voor de reflectie organiseren we vanuit drie invalshoeken:

 • Externe context: Veranderingen in de ruimere omgeving waarin de ngo’s werken
 • Relaties: Veranderingen in de verschillende concrete relaties die de ngo’s aangaan met partners in de ruime zin. Deze partners zijn bijvoorbeeld middenveldsactoren in België, privésector, partners in het Zuiden, begunstigden, implementerende partners, internationale families, federaties, DGD, donoren, ….
  Het gaat hier over relaties die de ngo’s toelaten haar doelstellingen te realiseren en zo de link vormen tussen de externe omgeving en het intern functioneren.
 • Diversiteit, rol en functioneren van ngo´s: visie, missie, eigenheid, mensen (achterban, vrijwilligers, personeel), doelen, werkgebieden, geografische aanwezigheid, schaal, instrumenten, ….

 

Samen nadenken in stappen

De reflectie met de sector zal in drie grote stappen verlopen. We evolueren van het in kaart brengen van de veranderingen naar ons ideale toekomstbeeld.

 • Stap 1: Contextmapping via literatuurstudie en interviews.
  We analyseren een aantal belangrijke internationale publicaties die de huidige trends op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de plaats van ngo's daarbinnen schetsen. In welk opzicht gelden die trends en uitdagingen ook in de Belgische context? Die vertaalslag maken we door interviews af te nemen bij een aantal belangrijke partners voor Belgische ngo's. Ze bieden ook een externe spiegel voor de sector en moeten de (gewijzigde) verwachtingen van een aantal belangrijke partners mappen.
   
 • Stap 2: Hoe verbeelden de sectormedewerkers de toekomst?
  Via een bevraging bij een brede groep medewerkers in de sector peilen we naar de reactie op geïdentificeerde uitdagingen voor de sector, interessante verhalen verzamelen over waar we het verschil maken, de visie van medewerkers op de toekomst van de sector, …
   
 • Stap 3: Verdiepende ateliers over de belangrijkste thema’s voor de sector.
  Op basis van de vorige stappen definiëren we de thema’s voor vier werksessies. Op basis van die sessies komen we tot thematische nota’s.

We houden je via deze pagina's op de hoogte over dit toekomsttraject.

> Wil je betrokken zijn in dit traject. Laat het weten aan Femmy.

Tijdslijn

Website by MINSKY