VZW wetgeving - ngo-federatie

Menu

VZW wetgeving

ContactpersoonEric Kint
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Wetgeving

Nieuwe wetgeving

Op 28 februari 2019 heeft het federale parlement het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit wetboek omvat onder andere ook een nieuwe vzw-wet. Het heeft dus voor alle vzw’s gevolgen.
De nieuwe wet is van toepassing vanaf 1 mei 2019.

Bestaande VZW’s krijgen normaal gezien 5 jaar de tijd om de statuten aan te passen. Hieronder vind je de oudere wetgeving die dus ook nog relevant blijft voor de niet-dwingende bepalingen. Belangrijk om te weten is wel dat àls er voor die tijd tot een statutenwijziging wordt overgegaan (denk maar aan wijziging maatschappelijke zetel), de statuten dan wel ineens op alle vlakken aan de nieuwe wetgeving moeten worden aangepast.

Aanbod

Algemene basisinformatie vind je op de website van Sociare en bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC)
Hou deze 2 kanalen zeker in de gaten. Wij doen dat ook en houden je op de hoogte.

Alle leden van ngo-federatie kunnen ook terecht bij Scwitch. Daar kan je terecht voor begeleiding bij de statutenwijziging en ondersteuning in functie van deze nieuwe vzw-wet.

Ondertussen volgen wij de vorming van Sociare hierover op 25 maart. Die vorming (met nog enkele plaatsen vrij!) wordt gegeven door professor Marleen Denef van Impact Advocaten.

Begin 2018 gaf Marleen Denef al een lezing bij ons over de komende nieuwe wet.

Op dinsdag 28 mei 2019 in de namiddag legt Marleen Denef (Impact Advocaten) alles uit over de nieuwe wet waaraan alle vzw's moeten voldoen. De lezing is concreet toegespitst op ngo's. Op 1 namiddag ben je dus helemaal mee. Marleen Denef is vanaf het begin betrokken bij de nieuwe vzw-wetgeving. Ze kent deze materie dus als geen ander. Een echte aanrader!

Vroegere wetgeving

De vroegere vzw-wetgeving (die dus nog een tijdje van kracht kan zijn in bepaalde gevallen) bestaat vooreerst uit de wet van 27 juni 1921 "Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen”

Daarnaast zijn er nog 2 Koninlijke Besluiten waar je rekening mee moet houden.
> KB 19 december 2003 boekhoudkundige verplichtingen en openbaarmaking (van grote vzws, ivzws, stichtingen)
> KB 26 juni 2003 op openbaarmaking akten en stukken van vzw

Alle erkende ngo's zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren, dit KB is dus altijd van toepassing. Lees ook het KB van 26 juni 2003 "openbaarmaking akten en stukken" in verband met het vzw-dossier bij de griffie.

 

Bezoek de website van Scwitch voor een overzicht van de administratieve verplichtingen van vzw’s.

Website by MINSKY