VZW wetgeving - ngo-federatie

Menu

VZW wetgeving

ContactpersoonEric Kint
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Wetgeving

Huidige regels

De vzw-wetgeving bestaat vooreerst uit de wet van 27 juni 1921 "Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen”

Daarnaast zijn er nog 2 Koninlijke Besluiten waar je rekening mee moet houden.
> KB 19 december 2003 boekhoudkundige verplichtingen en openbaarmaking (van grote vzws, ivzws, stichtingen)
> KB 26 juni 2003 op openbaarmaking akten en stukken van vzw

Alle erkende ngo's zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren, dit KB is dus altijd van toepassing. Lees ook het KB van 26 juni 2003 "openbaarmaking akten en stukken" in verband met het vzw-dossier bij de griffie.

 

Bezoek de website van Scwitch voor een overzicht van de administratieve verplichtingen van vzw’s.

Toekomstige regels?

Opgelet, er is nieuwe wetgeving op komst!

Het ontwerp van Wetboek Vennootschappen & Verenigingen (WVV) is in eerste lezing op 23 oktober 2018 in de Kamercommissie goedgekeurd. Er volgt nog een tweede lezing en dan kan het naar de plenaire vergadering voor bespreking en goedkeuring.
Het WVV, met daarin een volledig nieuwe VZW-wetgeving, zou op 1 mei 2019 in werking treden.

Bestaande VZW’s krijgen normaalgezien 5 jaar de tijd om de statuten aan te passen. Belangrijk om te weten is wel dat àls er voor die tijd tot een statutenwijziging wordt overgegaan (denk maar aan wijziging maatschappelijke zetel), de statuten dan wel ineens op alle vlakken aan de nieuwe wetgeving moeten worden aangepast.

Op de website van Scwitch wordt de gang van zaken nauwlettend in de gaten gehouden en je kan bij Scwitch terecht voor begeleiding bij de statutenwijziging.

Website by MINSKY