Jouw input - ngo-federatie

Menu

Jouw input

ContactpersoonFemmy Thewissen
27 Feb 2019
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Hoe verbeelden de sectormedewerkers de toekomst?

Via deze bevraging bij een brede groep medewerkers en vrijwilligers in de sector peilen we naar hun visie op de toekomst van de sector. Welke uitdagingen zien zij voor deze sector? Hoe moet de sector evolueren om daar op te antwoorden tegen 2030? Die informatie is een belangrijke bouwsteen in ons ‘Toekomsttraject 2030’.

Alvast bedankt om deze 20 vraagjes ook te beantwoorden. Jouw mening helpt ons om een breed gedragen visie te formuleren.

Hoe ziet de bevraging er uit?

  • Inhoud: Welke uitdagingen zien medewerkers en vrijwilligers binnen Belgische ngo’s voor deze sector? Hoe moet de sector evolueren om daar op te antwoorden tegen 2030?
    > Raadpleeg hier op voorhand een voorbeeld van de vragenlijst.
  • Taal: Je kan de vragenlijst in 2 talen invullen: Nederlands of Engels.
  • De bevraging telt 20 vragen en duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen.
  • De anonimiteit van jou en je organisatie worden gegarandeerd.
  • De resultaten worden gebruikt  om de thematische sessies van de 4 ‘Toekomstateliers 2030’ vorm te geven (13-16 mei). Alle aanvullende input en suggesties voor deze ateliers zijn ook steeds welkom (femmy.thewissen@ngo-federatie.be)
  • We peilen naar de visie van individuen actief binnen Belgische ngo’s en niet van organisaties.
  • De deadline voor het invullen van deze bevraging is 8 april.
  • Vul de enquête rechtstreeks hieronder in of via checkmarket.

Vul hieronder de bevraging in

Website by MINSKY