Afdrukken

Vierde pijler

 

Wat is de Vierde pijler?

De 4de Pijler is een verzamelnaam voor alle burgerprojecten voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Ontwikkelingssamenwerking blijkt steeds minder een zaak te zijn van de traditionele spelers op dit gebied, zoals de overheid, de internationale organisaties en de ngo's.
In een onderzoek doopte het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de KULeuven deze opkomende burgerinitiatieven de ‘4de Pijler van de ontwikkelingssamenwerking’

Stempel logo 4de pijler

 

Enkele cijfers

Naar schatting zijn wereldwijd minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven vanuit Vlaanderen actief.
30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project in het Zuiden.
Jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.
80% van de middelen is afkomstig van eigen fondsenwerving.
Een meerderheid start met projecten of programma's in het onderwijs en de gezondheidszorg.
De steun aan het Zuiden is divers van aard en meestal een combinatie van financiële steun met materiële steun en/of persoonlijke hulp ter plaatse. Meer cijfers over de Vlaamse 4de pijlers lees je in dit onderzoek uit 2015.

 

Ondersteuning

Sinds 2009 bestaat er specifieke ondersteuning voor de 4de pijler: Het 4de Pijlersteunpunt is een initiatief van 11.11.11, met de steun van de Vlaamse Overheid. Iedereen die actief is met een eigen project in het Zuiden kan hier terecht voor ondersteuning, vorming en advies.

Op www.4dePijler.be vind je meer informatie over de 4de Pijler. Je kan er kennismaken met 750 4de Pijlers die vanuit Vlaanderen wereldwijd actief zijn.

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord