Afdrukken

Overheid

De overheid kan zelf een belangrijke bijdrage leveren tot ontwikkeling. En dit met verschillende hefbomen: via het geven van hulp, maar ook via het kwijtschelden van schulden, het creëren van gunstige handelsvoorwaarden, het helpen beheersen van conflicten enz.

Daarnaast helpt de overheid een gunstig klimaat te scheppen zodat ook ngo's een bijdrage aan ontwikkeling kunnen leveren.

Europa

Inzake ontwikkelingssamenwerking is de Europese Commissie één van de grootste spelers in de wereld. Denk maar aan het Europees ontwikkelingsfonds dat de landen van het Cotonou-akkoord ondersteunt, of aan de fikse humanitaire hulp. Europa heeft een commissaris en een belangrijke commissie in het Europees parlement voor ontwikkelingssamenwerking. De Europese Commissie is goed voor tien procent van de officiële ontwikkelingshulp wereldwijd.

De Europese commissie probeert de bilaterale hulp van de lidstaten te coördineren. Ze beschikt over een hele resem financiële instrumenten om aan ontwikkelingssamenwerking te doen.

Meer informatie vind je op de website van de Europese Commissie

België

De Belgische overheid doet zelf aan ontwikkelingssamenwerking in achttien partnerlanden. Dat heet bilaterale samenwerking of samenwerking van staat tot staat. Het Belgische beleid wordt aangestuurd door een minister van ontwikkelingssamenwerking, ondersteund door de Directie-Generaal voor ontwikkelingssamenwerking (DGD).

De uitvoering van het bilateraal ontwikkelingsbeleid is toevertrouwd aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Daarnaast financiert België internationale organisaties en de Europese ontwikkelingssamenwerking. De Belgische overheid subsidieert ook ngo's, universiteiten en andere organisaties. België besteedt iets meer dan een miljard euro per jaar aan ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie vind je op de website van BTC en DGD

Vlaanderen

De Vlaamse overheid is, zoals het federale niveau, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen besteedt er 40 miljoen euro per jaar aan.

De Vlaamse overheid telt drie partnerlanden (Zuid-Afrika, Malawi, Mozambique). Ze steunt de gemeenten met convenanten, en ngo's en andere organisaties in het educatief werk.

Voor meer informatie, kan je een kijkje nemen op de site van het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken.

Provincies

Elke Vlaamse provincie heeft een beperkt budget voor ontwikkelingssamenwerking. Ze nemen intitiatieven rond ontwikkelingssamenwerking en ondersteunen projecten van ngo's en organisaties uit de eigen provincie.

Voor meer informatie over ontwikkelingssamenwerking in provincies: klik hier

Gemeenten

Vele gemeenten in Vlaanderen hebben een internationale dimensie in hun beleid. Ze worden Fair Trade Gemeente of bouwen aan stedenbanden met gemeenten in het Zuiden. Ze steunen ngo's en andere organisaties die lokaal actief zijn op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking.

Voor meer informatie over ontwikkelingssamenwerking in gemeenten: klik hier

 

 

 

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord