Afdrukken

Wat is een ngo

Er zijn heel wat organisaties in ons land zoals vakbonden, sportclubs of jeugdverenigingen. Ontwikkelingsngo's zijn organisaties die ontwikkelingssamenwerking als hoofddoel hebben.

Ngo's voor ontwikkelingssamenwerking komen niet op voor de belangen van hun eigen achterban, maar voor mensen in het Zuiden. Hiervoor onderhouden ze vaak een stevige relatie met partners in ontwikkelingslanden.

 Ngo's hebben allen de vorm van vzw.

Wat doen ngo's?

Ngo's kiezen binnen het ruime kader van de ontwikkelingssamenwerking voor een vak.

Een ngo kan actief zijn in Noord en/of in Zuid. Sommige ngo's zijn enkel actief in het Noorden. Ze zijn vaak bezig met ontwikkelingseducatie, sensibilisering en campagnes. Of ze verzorgen vorming of dienstverlening aan andere ngo's of scholen. Anderen zijn vooral actief in het Zuiden en ondersteunen er hun partners in één of meerdere ontwikkelingslanden.

Ngo's specialiseren zich in gezondheidszorg, landbouw, onderwijs of microkrediet. Sommige doen aan beleidsbeïnvloeding of aan noodhulp. Allen werven ze fondsen. Enkele ngo's leveren diensten aan anderen.

Kortom, de ngo's zijn zeer divers in wat ze doen.

In de periode september 2008 - mei 2009 hebben de ngo's, in een debat met de overheid, een aantal van hun karakteristieken uitgeklaard en in consensusnota's vastgelegd. Hieronder vind je enkele van deze nota's:

icon Consensusnota: Rol van ngos

icon Consensusnota: Doeltreffendheid van ngos

icon consensusnota: Specialisatie, Synergie en Complementariteit

Enkele andere consensusnota's over ontwikkelingseducatie en het uitzenden van personen (werden in het kader van het Akkoord van 4 mei onderhandeld en goedgekeurd):

icon Consensusnota ontwikkelingseducatie

icon Consensusnota Uitzenden van personen 

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord