Afdrukken

ngo-openboek

Ngo-openboek is een initiatief van ngo-federatie en Acodev (Waalse Federatie voor ngo's van ontwikkelingssamenwerking). Deze databank verzamelt alle gegevens over en van alle leden van Ngo-federatie en Acodev. Via deze weg bieden de federaties een antwoord op de vraag naar meer transparantie in de ngo-sector voor het grote publiek.

 

 Waarom doen we het?

  • Ngo's krijgen hun middelen van diverse overheden en van de bevolking zelf. Twee goede redenen om op een transparante manier te informeren over onze werking en onze middelen.
  • Ngo's willen hun achterban informeren over hun werking. Uit herhaalde enquêtes van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) blijkt dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat voor ontwikkelingssamenwerking. Maar er bestaat ook een verschil tussen wat we echt doen en de perceptie daarvan.
  • Wij eisen van de overheid en de bedrijfswereld meer transparantie. Dan zijn we dat ook aan onszelf verplicht.

 

Welke informatie brengen we?

Ngo-openboek.be biedt een open venster op onze werking, personeelsinzet en inkomsten. Op termijn willen we ook meer transparantie over de besteding van de middelen en het bestuur van de ngo's. De Werkgroep Transparantie bereidt dat voor.

 

Hoe verzamelen we de gegevens?

Al de waardevolle informatie die ngo-federatie verzamelde tussen 2000 en 2004 werd geïntegreerd in het nieuwe databestand. Nu wordt elk lid jaarlijks uitgenodigd om zijn gegevens in te brengen. Daarvoor krijgen onze leden een wachtwoord.

 

Meer informatie: contacteer Paola

www.ngo-openboek.be

 

 

 

 

 

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord