Afdrukken

Financiering van ngo's vanuit Vlaanderen, provincies en gemeenten

Vlaanderen is actief in drie Afrikaanse landen: Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi. De samenwerking focust zich op een beperkt aantal thema's o.a. voedselzekerheid, landbouw en gezondheid.

Vlaanderen steunt projecten om duurzaam ondernemen in het Zuiden te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor is er onder andere een Vlaams waarborgfonds opgericht zodat Vlaamse ontwikkelingsorganisaties aan microfinanciering kunnen doen.

De Vlaamse overheid steunt projecten die via ontwikkelingseducatie het draagvlak in Vlaanderen willen versterken. Het gaat om initiatieven van uiteenlopende organisaties die consumenten en burgers trachten warm te maken voor wereldwijde solidariteit.

Ook voor noodhulp is er steun. De humanitaire acties worden bij voorkeur uitgevoerd door ngo's die ervaring hebben op het domein van noodhulpverlening.

De Vlaamse provincies en gemeenten bieden een waaier aan mogelijkheden om subsidies aan te vragen voor initiatieven op vlak van ontwikkelingssamenwerking. De subsidiecriteria en de hoogte van de bedragen kunnen wel sterk verschillen.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord