Afdrukken

Financiering van ngo's vanuit Europa

 

Instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking

De Europese Commissie heeft een financieel kader van 2007 tot 2013. Daarin zijn er een aantal financiële instrumenten voor hulp buiten Europa:

 • EIDHR: "European Initiative for Democracy and Human Rights": versterking van democratie en bescherming van mensenrechten.
 • IFS: "Instrument for Stability": versterking van de veiligheid zowel in stabiele landen (lange-termijn-werking) als in crisissituaties (korte-termijn-werking).
 • IPA: "Instrument for Pre-accession Assistance": ondersteunen van landen die op termijn lid (kunnen) worden van de Europese Unie.
 • ENPI: "European Neighbourhood and Partnership Instrument": ondersteuning van 17 buurlanden van de Europese Unie die geen lid zullen worden van de EU.
 • DCI: "Financing Instrument for Development Cooperation": programma's in landen die niet bestreken worden door IPA, ENPI en het Europees Ontwikkelingsfonds. Het gaat wel over Latijns-Amerika, Azië, Centraal-Azië, Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Onder DCI horen ook vijf transversale thematische programma's (zie verder).

Daarnaast bestaat ook het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De Franse afkorting is FED (Fonds Européen de Développement), de Engelse EDF (European Development Fund). Het is onderdeel van het akkoord van Cotonou tussen de EU en de ACP-landen. Dit zijn landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan. Het EOF wordt gefinancierd door bijdragen van lidstaten. Het maakt tot hiertoe geen deel uit van het gewone Europese budget en wordt dus ook niet gestemd in het Europees Parlement. Op termijn is dat wel de bedoeling. Het beheer van het fonds gebeurt wel door de Europese Commissie.

Er zijn ook vijf thematische programma's transversaal over de verschillende regio's heen. Wettelijk gezien vallen ze onder het DCI. Maar ook landen binnen het EOF en het ENPI (dus alle ontwikkelingslanden) worden door door die thematische programma's bestreken.

 • Food Security: ondersteunen van voedselzekerheid
 • Environment and natural resources: bescherming van milieu en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen
 • Migration and asylum: link tussen migratie en ontwikkeling, arbeidsmigratie, illegale immigratie tegengaan, bescherming van migranten, asielbeleid verbeteren en vluchtelingen beschermen
 • Investing in people: menselijke en sociale ontwikkeling, met specifieke nadruk op gezondheid, onderwijs en genderevenwich
 • Non-State Acors and Local Authorities (NSA&LA): ondersteuning van acties van niet-staats-actoren en lokale overheden. Het is de opvolger van de vroegere ngo-medefinancieringslijn. Vanaf 2007 kunnen ook andere organisaties dan ngo's gefinancierd worden, niet alleen uit Europa, maar ook uit ontwikkelingslanden. Capaciteitsversterking in het Zuiden en sensibilisering in Europa zijn belangrijke doelstellingen.

Meer informatie:

icon Brochure van de Europese Commisie over de instrumenten

Beheer van deze instrumenten

Dat gebeurt door EuropeAid Co-operation Office (kortweg EuropeAid of AidCo).

 • EuropeAid zorgt voor de oproepen om voorstellen in te dienen, de contracten, de opvolging, de financiële controle enz.
 • Voor projecten in het Zuiden zijn sinds enkele jaren ook de delegaties bevoegd voor oproepen, beoordeling en opvolging van projecten.

Het beleid rond ontwikkelingssamenwerking is niet de taak van EuropeAid. Dat is het terrein van de commissaris voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie:

Op de website van EuropeAid.

Aanvragen van financiering bij de Europese Commissie

Toegang tot de Europese financiering is een ingewikkelde zaak. In principe hebben ngo's toegang tot alle instrumenten en programma's, maar in de praktijk is dat vaak moeilijk.

 • Dossiers indienen kan enkel na een oproep.
 • Oproepen gaan uit van de Europese Commissie: ofwel via EuropeAid ofwel via een delegatie van de EC in het Zuiden.
 • Bij de oproep zitten de richtlijnen en de formulieren om het dossier op te maken.
 • In de oproep staat ook de procedure voor toekenning.
 • Wie een financiering krijgt, moet een contract ondertekenen met de EC.
 • Wie beroep wil doen op Europese financiering moet zich ook registreren in de database PADOR.

Voor meer informatie:

Globale pagina van EuropeAid over financiering.

 

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord