Afdrukken

Financiering van ngo's vanuit België

Op het federale niveau kan een ngo financiering krijgen via een drietal kanalen:

1) Financiering van structurele meerjarenprogramma's en projecten via Structurele ontwikkelingssamenwerking

De basis van de ngo-medefinanciering ligt, zoals voor alle actoren van de ontwikkelingssamenwerking, in de wet internationale samenwerking van 1999.

Als je ngo erkent is (zie erkenning van een ngo), kan je financiering van programma's en projecten aanvragen, dit wordt geregeld via het KB van 24 december 2006. Het MB dat dit KB concretiseert dateert van 30 mei 2007.

Alle erkende ngo's kunnen projecten indienen, maar enkel programma-ngo's kunnen een programma indienen. Zowel projecten als programma's moeten kaderen in een strategisch kader met een looptijd van zes jaar. In het strategisch kader geeft de ngo het geheel van keuzes wat betreft doelgroepen, partners, geografische zones, sectoren en thema's. De ngo beschrijft ook haar processen voor kwaliteitsverbetering.

Een project heeft één specifieke doelstelling en een maximale duur van 24 maanden. Het is een zuid- of een noordproject, beide luiken in één project kan niet.

Een programma is een coherent geheel van specifieke doelstellingen. Het duurt maximaal 3 jaar en kan zowel een noord- als een zuidluik bevatten.

Zowel projecten als programma's moeten voldoen aan de criteria van relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en duurzaamheid. Ze moeten ook een resultaatgerichte benadering hebben. De overheid draagt 80% van de kosten, de ngo 20%.

icon Wet Internationale Samenwerking 1999

icon KB 24 september 2006 Financiering voor programmas en projecten

icon MB Financiering voor programmas en projecten

 

2) Financiering van projecten voor voedselzekerheid in Subsahara Afrika via het Belgisch Fonds voor voedselzekerheid

Het Belgisch Overlevingsfonds ondersteunt projecten van voedselzekerheid in sub-Sahara Afrika. De middelen komen uit de Nationale Loterij. Niet alleen ngo's, maar ook andere organisaties (zoals de Belgische Technische Cooperatie en Vier internationale organisaties: IFAD, FAO, UNCDF en UNICEF) krijgen middelen van het fonds.

Het eerste fonds werd opgericht in 1983. De voedselcrississen in vooral de Sahel waren de directe aanleiding. Nobelprijswinnaars riepen op tot wereldwijde actie. In België ondersteunden 278 burgemeesters dit met een petitie. Uiteindelijk richtte het parlement het fonds van 10 miljard Belgische frank op.

In 1999 waren de middelen ongeveer uitgeput. Het parlement stemde een tweede fonds voor hetzelfde bedrag (250 miljoen euro). In het parlement volgt een werkgroep de evoluties van het fonds op. Ook ngo's en internationale instellingen participeren in deze werkgroep.

De projecten zijn verspreid over vijftien landen. De ngo's en de multilaterale organisaties gebruiken elk ongeveer 40%, de BTC een kleine 20%. Achttien Belgische ngo's nemen momenteel deel.

De regelgeving van het BFVZ bestaat uit de wet van 1999 en het KB van 2000.

icon Wet Belgisch Fond voor Voedselzekerheid 1999

icon KB 31 mei 2000 Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

 

3) Projecten van noodhulp en rehabilitatie

Ngo's kunnen ook beroep doen op fondsen voor noodhulp en rehabilitatie. Bij noodhulp gaat het over snelle hulp aan slachtoffers van crisissen en rampen. Fondsen voor rehabilitatie dienen voor heropbouw na een crisis of ramp. Vaak is de grens tussen noodhulp en structurele hulp moeilijk te trekken. Waar stopt het ene en begint het andere? Belangrijk is dat ngo's de noodfase, de heropbouw en ontwikkelingsprocessen op lange termijn met elkaar verbinden.

Omdat humanitaire hulp een specifieke expertise vereist, doet maar een beperkt aantal ngo's regelmatig beroep op deze fondsen. Ngo's die niet gespecialiseerd zijn in noodhulp, gebruiken dit kanaal wanneer een ramp de structurele werking van hun partners doorkruist. Een tijdelijk noodhulpproject is dan immers nodig om de crisis te overbruggen.

De financiering van noodhulp wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 19 november 1996. Een vademecum uit 1997 geeft praktische richtlijnen bij dit Koninklijk Besluit.

icon KB 19 november 1996 Noodhulp

icon Vademecum 1997 Noodhulp FR

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord