Afdrukken

Financiering van ngo's

Vlaamse ngo's krijgen ongeveer de helft van hun werkingsbudget van de overheid. Het grootste deel komt van de Belgische overheid. Een kleiner deel komt van Europa, Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten.

Daarnaast halen ngo's eigen middelen uit giften tijdens straatacties, campagnes en ledenacties.

Medefinanciering

Ngo's spreken liever over medefinanciering dan over subsidies. Een ngo heeft immers zijn eigen programma, dat deels door de overheid en deels door de ngo zelf wordt gefinancierd.

Er bestaat een specifieke wetgeving voor de medefinanciering van ngo's. De ngo–sector is een volwaardige gesprekspartner voor de overheid. Via subsidiecriteria probeert de overheid impulsen te geven om de kwaliteit van het werk van ngo's te verbeteren. Of om bepaalde thema's zoals aids en gender te benadrukken.

Een overzicht over de inkomsten en uitgaven van de Belgische ngo's kan je vinden op de website ngo-openboek via deze link.

Controle

In Vlaanderen worden ngo's op verschillende niveaus gecontroleerd en geëvalueerd. Dat gebeurt zowel door interne organen als door de overheid en onafhankelijke experts. De meeste ngo's moeten sowieso voldoen aan al de transparantieverplichtingen van de vzw–wetgeving.

Het Ministerie van financiën controleert alle ngo's die fiscale attesten voor giften uitreiken. Verder hebben de meeste ngo's financiële en inhoudelijke transparantieverplichtingen jegens leden, geldschieters en partnerorganisaties.

Toegang tot medefinanciering

Medefinanciering vanuit België

Medefinanciering vanuit Europa

Medefinanciering vanuit Vlaanderen, provincies en gemeenten

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord