Ngo's

Wat is een ngo

Er zijn heel wat organisaties in ons land zoals vakbonden, sportclubs of jeugdverenigingen. Ontwikkelingsngo's zijn organisaties die ontwikkelingssamenwerking als hoofddoel hebben.

Ngo's voor ontwikkelingssamenwerking komen niet op voor de belangen van hun eigen achterban, maar voor mensen in het Zuiden. Hiervoor onderhouden ze vaak een stevige relatie met partners in ontwikkelingslanden.

Erkenning van een ngo

Een erkenning door de federale overheid van een organisatie als niet-gouvernementele organisatie (ngo) voor ontwikkelingssamenwerking laat een organisatie toe om (mede-)financiering aan te vragen bij deze overheid.

Het is bovendien een soort label dat aangeeft dat de vzw verantwoord en efficiënt subsidies voor ontwikkelingssamenwerking kan besteden.

Een ngo-erkenning is evenwel geen garantie op subsidies of een erkenning om fiscale attesten uit te schrijven.

DGD publiceert jaarlijks een lijst van erkende ngo's.

 

Hoe word je erkend als ngo?

Bronnen:

  1. “Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking” van 19 maart 2013, met de aanpassingen van 30 januari 2014 (Art. 26)
  2. Wat cursief staat, zijn de specificaties uit het KB ANGS van 25 april 2014 of extra verduidelijking

 

Financiering van ngo's

Vlaamse ngo's krijgen ongeveer de helft van hun werkingsbudget van de overheid. Het grootste deel komt van de Belgische overheid. Een kleiner deel komt van Europa, Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten.

Daarnaast halen ngo's eigen middelen uit giften tijdens straatacties, campagnes en ledenacties.

ngo-openboek

Ngo-openboek is een initiatief van ngo-federatie en Acodev (Waalse Federatie voor ngo's van ontwikkelingssamenwerking). Deze databank verzamelt alle gegevens over en van alle leden van Ngo-federatie en Acodev. Via deze weg bieden de federaties een antwoord op de vraag naar meer transparantie in de ngo-sector voor het grote publiek.

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord