Afdrukken

Multilaterale organisaties

De Verenigde Naties

Een van de grootste organismen voor multilaterale ontwikkelingssamenwerking is de VN. De VN werd in 1945 opgericht om de vrede te bewaren. Men ging sleutelen aan wereldproblemen die een gevaar konden zijn voor de wereldvrede. Een van de grootste dreigingen is de armoede in ontwikkelingslanden. Daarom spitste de VN zijn werking voor een groot deel toe op het ontwikkelingsprobleem. Hiervoor richtte de VN een reeks van gespecialiseerde instellingen op.

Regeringen en individuen leveren bijdragen aan de VN-instellingen. Veel ontwikkelingslanden verkiezen multilaterale hulp omdat die minder gebonden is. De VN stelt geen politieke voorwaarden of heeft geen industriële belangen te behartigen.

Overzicht van de belangrijkste internationale instellingen:

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen:

Op 25 september 2015 keurde de algemene vergadering van de verenigde naties de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen goed. Deze vervangen de 8 Millenniumdoelstellingen (2000-2015).
Hieronder vind je de officiële tekst en de logo's:
icon SDG officiële tekst NL
icon SDG NL logo
icon SDG NL poster logo

Verdere informatie vind je op de website van het UNRIC (regionaal informatiecentrum van de Verenigde naties)

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord