Dit zijn de budgetten in 2012 van de Belgische ontwikkelingssamenwerking:

taart1ste 

taart2cor

taart3cor

De actoren van de ontwikkelingssamenwerking bestaat uit 4 pijlers:

  1. De 1ste pijler omvat de ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van de overheid, ook wel gevat onder de term 'officiële' of 'bilaterale' ontwikkelingssamenwerking. Ook de gemeenschappen, provincies en gemeenten vallen hier onder.
  2. De 2de pijler is de zogenaamde multilaterale ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van internationale instellingen zoals de Europese Commissie of de Verenigde Naties.
  3. De 3de pijler bestaat uit traditionele en door de overheid erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en de Belgische universiteiten.
  4. De 4de pijler zijn alle andere vormen, zo vallen onder meer particuliere initiatieven onder deze pijler.

Een transversaal thema is 'doeltreffendheid' waartoe zowel de overheid als de civiele maatschappij zich geëngageerd heeft.

 

Meer informatie over deze pijlers:

111111   cncd acodev  FIABEL logo NL  concord