Beleidsadviesgroep coöperanten - ngo-federatie

Menu

Beleidsadviesgroep coöperanten

ContactpersoonEric.kint@ngo-…
15 Nov 2018
Wie is ngo-federatie Participatie Beleidsadviesgroepen

Doel

De Beleidsadviesgroep Coöperanten brengt de ngo’s samen die personeel uitzenden naar het Zuiden.
De groep is tweetalig en komt een 3 tal keer per jaar samen in functie van de agenda rond Coöperanten.
> Lees hier meer over het uitzenden van personeel.
 

Leden

De medewerkers van ngo’s die personeel uitzenden naar het Zuiden.
Het is een tweetalige groep die momenteel bestaat uit de volgende organisaties:

11.11.11
ADG
Artsen zonder Grenzen
Autre terre
Bosplus
Broederlijk Delen
Caritas International
CEC
Codéart
Congodorpen
Cota
Croix Rouge
Damiaan actie
Dokters van de Wereld

Dierenartsen zonder grenzen
Fos
Fracarita
Handicap international
Iles de Paix
Isf-iai
Kba-foncaba
Kiyo
Louvain Coopération
Mamas for Africa
Memisa
Oxfam Solidariteit
Pegasus
Protos

RCN
Rikolto - Vredeseilanden
Rode Kruis Vlaanderen internationaal
Rotary Clubs for Development
Sol Soc
Solidagro
Tearfund
Travail de Rue
Trias
ULB Cooperation
Viva Salud
VVOB
WBI
Wereldsolidariteit

Contactpersoon

Wil je ook lid worden van deze Beleidsadviesgroep kan je contact opnemen met Eric Kint.
Binnen het secretariaat van ACODEV wordt deze groep opgevolgd door Solange Orrego.

Documenten uit deze BAG

Verslag Beleidsadviesgroep coöperanten 23 mei 2019
Expats/coöperanten
07 Jun 2019 nl TAGS: Coöperanten Beleidsadviesgroepen
Uittreksel uit het verslag werkgeversoverleg 26 oktober 2017
Expats/coöperanten
Werkgeversaspecten
26 Oct 2017 nl TAGS: Coöperanten

Terugblik 2018 en wat in 2019?

De Beleidsadviesgroep (BAG) Coöperanten, van de federaties ACODEV en ngo-federatie, heeft in 2018 3 keer vergaderd. In totaal namen 25 leden van de federaties deel. 15 leden van ACODEV en 19 leden van ngo-federatie (sommige organisaties zijn lid van de 2 federaties).
Pegasus is ook altijd aanwezig. Apefe en VVOB, leden van Fiabel, namen ook regelmatig deel aan de vergaderingen.

Dit zijn de thema’s die in 2018 behandeld werden:

  • Het recht op werkloosheid van coöperanten werd door een hervorming van de RVA reglementering bedreigd. Gelukkig  is hieraan definitief geremedieerd door een KB van 12/12/2018. Dit is mede door inspanningen van de federaties tot stand gekomen.
  • De fiscaliteit van de coöperanten (controles rond bedrijfsvoorheffing, ABOS circulaire, lokale fiscaliteit in de partnerlanden, …)
  • De hervorming van de DOSZ
  • Opvolging van verdwijning «statuut» coöperant
  • GDPR en de coöperanten
  • Vragen rond integriteit
  • Praktische uitwisselingen tussen de leden

Binnen de BAG is een task force fiscaliteit van start gegaan, en 3 sub-werkgroepen:

  • HRM van lokaal personeel
  • lokale fiscaliteit in Rwanda
  • vrijwilligers in het Zuiden 

Op 24/4/2018 organiseerden we een opleiding “Coöperanten en arbeidsrecht”.

 

2019

Voor 2019 voorzien we 4 bijeenkomsten van de BAG (dit kan uiteraard aangepast worden i.f.v. de behoeften). We plannen nu al een vorming rond Coöperanten en fiscaliteit.

Belangrijke werkpunten voor dit jaar zijn de fiscaliteit (er zijn momenteel heel wat moeilijkheden), uitwisseling tussen leden, ook rond fiscaliteit, maar ook HRM, de opvolging van het integriteitsdossier en indien nuttig de hervorming van de DOSZ.

Archief

De visienota 'uitzenden' dateert uit 2010, toen er nog een statuut coöperanten bestond.

Website by MINSKY