Visie en missie - ngo-federatie

Menu

Visie en missie

ContactpersoonArnout Justaert
07 Sep 2018
Wie is ngo-federatie Ons beleid

Wij zijn er om de Belgische ngo's voor Ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen. Kwaliteitswerking, belangenbehartiging en een uitgebreid vormingsaanbod. Dat kunnen de ngo's van ons verwachten.

Wie is ngo-federatie

Ngo-federatie staat er dankzij haar leden. 
Wij zijn er om de Belgische ngo's voor Ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen. Kwaliteitswerking, belangenbehartiging en een uitgebreid vormingsaanbod. Dat kunnen de ngo's van ons verwachten. Organisaties voor ontwikkelingssamenwerking kunnen ook terecht bij onze zusterorganisaties ACODEV en Fiabel. Daarnaast omringen wij ons met professionele partners voor extra expertise.

Samen met onze leden en partners zorgen we voor een sterke en kwaliteitsvolle ngo-sector.

 

> Ontdek ons vormingsaanbod.

> Ontdek ons informatie aanbod op deze website of in de bibliotheek.

> Lees hier wie onze leden zijn.

Missie van ngo-federatie

 • belangen behartigen van haar leden: door aangepaste beleidskaders en regelgeving bij overheden te bedingen; door de ngo's als groep duidelijk te positioneren in relatie tot de privé sector, tot de geïnteresseerde publieke opinie en tot andere relevante spelers;
 • kwaliteit van de sector bevorderen: binnen een erkend kwaliteitskader een professionele ngo-sector uitbouwen die de uitdagingen en veranderingen van internationale samenwerking aankan;
 • dienstverlening aan haar leden: waarborgen en verzakelijken via advies verstrekken van informatie, vertegenwoordiging, transparantie, ...

Visie van ngo-federatie

In de uitvoering van deze missie hanteert ngo-federatie de volgende visie.

 • ngo-federatie verenigt alle Vlaamse en nationale ngo's voor ontwikkelingssamenwerking;
 • de ngo's halen hun legitimiteit uit de sterke band met het middenveld in Noord en Zuid;
 • de federatie is ervan overtuigd dat haar leden bekwaam zijn om zich aan de nieuwe noden en wendingen binnen de Noord-Zuidproblematiek aan te passen. Ze wil de kracht van haar leden naar buiten uit zichtbaar maken;
 • de federatie wil via een erkend stelsel zelfregulerend werken aan de kwaliteit van de sector;
 • de federatie gelooft in en versterkt:
  • de autonomie van haar leden tegenover de medefinancierende overheden, terwijl ze met deze overheden een opbouwende dialoog aangaan;
  • de eigenheid van elk lid: het pluralistisch karakter van de federatie is een grote meerwaarde.

Bij de uitwerking van haar visie zal de federatie de volgende waarden hanteren:

 • interne democratie
 • pluralisme
 • culturele diversiteit
 • verdraagzaamheid
 • respect
 • gelijke kansen
 • solidariteit

Statuten en huishoudelijk reglement

Website by MINSKY