Beleidsdocumenten - ngo-federatie

Menu

Beleidsdocumenten

ContactpersoonArnout Justaert
07 Sep 2018
Wie is ngo-federatie Ons beleid

Het beleid en de werking van ngo-federatie zijn vastgelegd in verschillende documenten. De werking van de federatie wordt geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Het document 'organisatiebeheer ngo-federatie' operationaliseert het beheer van de federatie.

Het beleid van de federatie wordt opgehangen aan een strategisch vijfjarenkader dat vertaald wordt in een technisch en financieel dossier met specifieke doelstellingen waarvoor medefinanciering wordt aangevraagd bij DGD. Het technisch en financieel dossier wordt opgesteld samen met de andere federaties: ACODEV en Fiabel. Jaarlijks wordt er een verslag opgesteld over de realisaties en geleerde lessen.

Tot slot wordt het beleid en de werking van de federatie regelmatig geëvalueerd. De evaluaties en de managementrespons worden ook op deze website gepubliceerd.

Werking federatie

Programma's en verslagen

Jaarverslag 2018 ngo-federatie
Ons beleid
30 Apr 2019 nl TAGS: Jaarverslag
Jaarverslag 2017 ngo-federatie
Ons beleid
11 Oct 2018 nl

Evaluaties

Website by MINSKY