Institutionele dialoog - ngo-federatie

Menu

Institutionele dialoog

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Mertens Lenni
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 21 Jan 2021
Beleid & belangenbehartiging Overleg met de overheid

1. Wat is de institutionele dialoog?

De institutionele dialoog is een jaarlijks terugkerende dialoog tussen DGD en de individuele ngo’s. Het doel en de agenda van de institutionele dialoog zijn vastgelegd in het KB (Art. 11). De dialoog is er in de eerste plaats om de erkenning op te volgen. De dialoog gaat over de organisatie in zijn geheel en niet exclusief over de uitvoering van het DGD-programma. Het doel is om een dynamische, open dialoog tussen de administratie en de niet-gouvernementele ontwikkelingsactoren tot stand te brengen, georiënteerd op leren en op wederzijds begrip.

Alle organisaties worden door DGD uitgenodigd voor een institutionele dialoog. Ook de ngo’s die een programma indienden via de gegroepeerde aanvraag.

Ngo’s die samenwerken in een gemeenschappelijk programma, worden in principe samen uitgenodigd voor een gemeenschappelijke institutionele dialoog. Als er redenen zijn om het luik over de institutionele, organisatorische en strategische evolutie van de organisaties in aparte dialogen te bespreken, kan je dat in overleg met je dossierbeheerder beslissen.

2. Institutionele dialogen 2020

3. Evaluatie institutionele dialogen

Als federaties willen we een goede kwaliteit van de institutionele dialogen garanderen. We evalueren daarom elk jaar de institutionele dialogen en formuleren van daaruit aanbevelingen voor DGD voor de institutionele dialogen van het komende jaar.

Op dit moment is een evaluatie van de institutionele dialogen van 2020 gaande. De draft hieronder werd opgesteld door de federaties (aan de hand van de dialogen die de federaties zelf bijwoonden) en voor feedback voorgelegd aan alle leden begin januari 2020. Deze versie zal binnenkort voorgelegd worden aan DGD. Na validatie zal de finale versie hieronder beschikbaar gesteld worden.

Consulteer hier de evaluaties van de vorige jaren:

4. Hoe kan een organisatie zich voorbereiden op de institutionele dialoog?

Website by MINSKY