Wat doet Concord? - ngo-federatie

Menu

Wat doet Concord?

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 09 Jan 2020
Beleid & belangenbehartiging Concord

Concord verenigt op Europees vlak de federaties voor ontwikkelingssamenwerking. Ngo-federatie is lid van Concord.

Wie is Concord?

CONCORD (CONfederation for COoperation of Relief and Development NGOs’) is de Europese confederatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Concord verdedigt de belangen van de ngo-sector tegenover de Europese instellingen zowel op politiek vlak als op het vlak van de toegang tot de Europese financieringslijnen.

 

De confederatie bestaat uit 28 nationale platforms (waaronder het Belgisch Platform Concord) en 23 internationale netwerken. Samen vertegenwoordigen die meer dan 2600 ngo's in de sector. Concord is de belangrijkste onderhandelaar bij de Europese instellingen wat betreft ontwikkelingssamenwerking. Een van de voornaamste activiteiten is de besluitvorming van deze instellingen positief te beïnvloeden en de impact van de ngo's voor ontwikkelingssamenwerking te verbeteren.

Hoe werkt Concord?

CONCORD organiseert haar werk in thematische HUBs. Om een beter inzicht te krijgen in de werking van deze vier HUBs werden deze toegelicht tijdens onze CONCORD Lunch op 5 september 2018. Hierbij een kort overzicht van de presentaties:

  1. HUB 1: Sustainable Development and Policy Coherence for Sustainable Development - Lonne Poissonnier
  2. HUB 2: Financing for Development - Alexandra Rosen
  3. HUB 3: Promoting Civil Society Space - Zuzana Sladkova
  4. HUB 4: Global Citizenship and People’s engagement - Francesca Minniti

Belgisch platform Concord

Concord is een lidorganisatie samengesteld uit 28 landenplatforms, 23 internationale netwerken en 4 geassocieerde leden. 

De 2 koepels (11.11.11 en CNCD-11.11.11) en de 2 federaties (ngo-federatie en Acodev) vormen het Belgisch Platform Concord (BPC). Leden van de federaties en de koepels worden via dit Platform vertegenwoordigd binnen Concord.

Het BPC verenigt zich een vijftal keer per jaar en coördineert de doorstroming van informatie naar haar leden. Daarnaast wordt ook elk jaar een ledenmoment georganiseerd rond actuele thema’s op Europees niveau. Leden met specifieke expertise kunnen ook een mandaat krijgen van het BPC voor het opvolgen van specifieke thema’s.

> Als lid van Concord kan je terecht op het Concord intranet via www.concordeurope.net.

> Download de voorstelling van het Belgisch Platform Concord.

 

 

Als Belgische ngo ben je vertegenwoordigd binnen CONCORD via het Belgisch Platform CONCORD.

> Meer info op www.concordeurope.org.

Europe, what's at stake?

Het Belgisch Platform Concord (BPC), samengesteld uit de federaties (ACODEV, ngo-federatie) en de koepels (CNCN/11.11.11, 11.11.11), organiseerde op 17 september 2019 een conferentie over belangrijke evoluties in het ontwikkelingsbeleid van de EU.
 

Een eerste plenaire sessie stond volledig in het teken van de laatste Europese verkiezingen. Men besprak de acties die CONCORD en haar leden ondernemen om duurzame ontwikkeling op de agenda te zetten bij de nieuwe Europese verkozenen. Daarop volgden vier workshops:

  • Inge Brees (Senior EU advisor bij CARE International) besprak de mogelijke implicaties van het nieuwe Multi-Annual Financial Framework (2021-2027) voor de ontwikkelingssamenwerking.
  • De EU Roadmaps werden toegelicht door Jacques Perrot (DG DEVCO). Deze vormen een leidraad voor de EU delegaties bij hun samenwerking met de civiele maatschappij in partnerlanden.
  • Lonne Poissonnier (CONCORD) focuste op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de meest actuele uitdagingen voor de Agenda 2030 in de EU context.
  • Het nieuwe registratiesysteem voor subsidieaanvragen OPSYS werd toegelicht door Javier Calzado (DG DEVCO). Dit zal op termijn de huidige instrumenten vervangen (PROSPECT, PADOR, ROM,…).

In een afsluitende plenaire sessie werd tot slot de werking van CONCORD en het BPC kort toegelicht. Men presenteerde een overzicht van de bestaande werkgroepen waarin ngo’s zich kunnen engageren.

Download hier de samenvatting van de conferentie en de presentaties van de sprekers:

Website by MINSKY