Selectie van Concord-publicaties - ngo-federatie

Menu

Selectie van Concord-publicaties

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 29 Nov 2019
Beleid & belangenbehartiging Concord

We selecteren voor jou enkele publicaties of nieuws van Concord (de Europese koepel van ontwikkelingsorganisaties).

Bekijk de website van Concord voor het volledige aanbod.

Concord: "Een totale shift is nodig om 'Leave No One Behind' te realiseren"

Concord, de koepel van de Europese ngo's, lanceerde vorige week haar jaarlijkse AidWatch rapport. De voornaamste conclusie: er is een totale shift nodig om het basisbeginsel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), 'Leave No One Behind', te realiseren. Met nog tien jaar te gaan tot aan de deadline van de SDG's (2030), moeten de EU en haar lidstaten dringend de inspanningen opschroeven. Meer en betere ontwikkelingssamenwerking zijn daarbij cruciaal.

De EU en haar lidstaten

Net zoals in 2017 daalde ook in 2018 het budget voor officiële ontwikkelingssamenwerking van de EU, van 0,50% tot 0,47%. Vandaag zijn er slechts vier EU-lidstaten die de belofte van 0,7% nakomen: Zweden, Luxemburg, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Het rapport is ook kritisch over de kwaliteit van de Europese ontwikkelingssamenwerking. Te vaak nemen de eigen belangen van de EU de overhand op de vooropgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Steeds minder middelen gaan naar armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid in de minst ontwikkelde landen. Ook met het streven naar gendergelijkheid en de steun aan het maatschappelijk middenveld is het niet goed gesteld, aldus het rapport.

Nochtans hebben alle wereldleiders in 2015 beloofd om niemand achter te laten op de weg naar duurzame ontwikkeling. De EU-leiders hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ontwikkelingssamenwerking doeltreffend ingezet wordt voor de armsten en meest kwetsbaren op deze wereld. Volgens Concord is er nood aan meer data, betere analyses en een alomvattende aanpak van financiering om ‘Leave No One Behind’ te kunnen realiseren.

België

De Belgische bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van het BNI was in 2018 0,44%. Ons land zit daarmee onder het Europese gemiddelde van 0,47%. De Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking bestaat bovendien voor meer dan 11% uit de opvang van vluchtelingen in ons land. België behoort tot een groep van 7 donorlanden die meer dan 10% van haar officiële ontwikkelingshulp aan de opvang van vluchtelingen spenderen. Die opvang is uiteraard heel belangrijk, maar zowel 11.11.11 als de Europese koepel Concord pleiten ervoor om de uitgaven hiervoor niet mee te tellen als ontwikkelingssamenwerking. Ze dragen namelijk niet structureel bij aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden.

Een positief punt uit het rapport is dat België, in tegenstelling tot vele andere Europese landen, wél focust op de minst ontwikkelde landen. Dit zijn landen die te weinig zelf kunnen instaan voor de financiering van basisrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming. Dit is een focus die ook de nieuwe regering moet aanhouden, aldus het rapport. Bovendien moet België werk maken van de 0,7% belofte en de focus op armoedebestrijding en ongelijkheid garanderen.

Development going digital?

(2018) - What does digitalisation mean? What is its impact on the development sector? Will it reinforce or weaken our development objectives? Which transformation should and/or will our sector go through? 

Digitalisation is becoming a vital part of our world, and by extension of development cooperation. It represents new challenges and opportunities for our sector. The  report, commissioned by FOND Romania and CONCORD Europe, analyses the key digital trends and the impacts of digitalisation on the development agenda as well as it explores the roles of and the opportunities for civil society organisations in this new environment.

The report is divided in 5 different chapters, each one examining an aspect of the cross-cutting modalities of the digital and development agendas:

 • Understanding the needs and strategy for the digital era
 • Pointing at the emerging key trends and defining the key concepts behind “digitalisation”
 • Exploring the roles of development civil society organisations in the digital world
 • Analysing how the digital agenda, if well used, could reinforce the implementation and achievement of the Sustainable Development Goals
 • Looking into the future

> Read the report

EU Gender Action Plan II: Transforming lives?

(2018) - The Gender Action Plan (GAP) II is the framework for promoting gender equality and women’s empowerment in the EU’s external relations. Two years after its endorsement, its first annual progress report showed that key challenges remain and much still needs to be done to ensure all EU actors meet GAP II commitments. Our report, based on in-country analysis in Rwanda, Ghana and Vietnam, reveals the following:

 • There are enabling factors for GAP’s positive impact in the mid-long-term.
 • In all three countries, Rwanda, Vietnam and Ghana, there is an awareness of, and political commitment to, gender equality and women’s empowerment. But the next step is ensuring implementation and translation of policies and political will into practice.
 • Questions remain around implementation, and impact varies across population groups. Rural populations, minority populations and people with disabilities tend to be left behind.
 • Where the objectives of GAP II match those of other donors and of the SDGs, strategic efforts to achieve them have a mutually reinforcing effect.
 • All actors encourage the EU Delegation to increase its leadership role in coordination on gender, using its leverage .
 • In all three countries, there needs to be increased knowledge and commitment within the sectors and amongst those responsible for programming, especially in the priority sectors where large sums of money are directed to government through budget support.
 • Gender must be mainstreamed in all sectors, including in non-social sectors such as trade, energy, agriculture and migration, and in a way to moves beyond the tick box approach.
 • The EU must promote CSO inclusion at all levels if GAP II is to achieve its goal of transforming the lives of women and girls.

> Read the report

AidWatch rapport 2018

(2018) - Voor het eerst in 5 jaar daalden in 2017 de uitgaven van de EU voor ontwikkelingssamenwerking. Die daling is vooral te wijten aan de daling van kosten ten gevolge van de vluchtelingencrisis én de dalende schuldverlichting. Beiden werden ingeschreven als ontwikkelingshulp. Op basis van de huidige groeicijfers, zou de EU nog 40 jaar nodig hebben om 0,7% van het BNP te halen.

Dat en nog veel meer in het gloednieuwe AidWatch 2018 rapport van Concord.

Het AidWatch rapport wordt sinds 2005 jaarlijks gepubliceerd. Concord wil met de gegevens en de analyse de leiders van de EU wijzen op hun verantwoordelijkheid om het engagement van 0,7% waar te maken.

> Lees hier het volledige AidWatch 2018 rapport.

Policy paper: Civic space and enabling environment in EU external action

Met deze policy paper schetst CONCORD een gedeeld begrip en analyse van de voorwaarden voor een enabling environment en de uitdagingen vandaag voor de civiele maatschappij. Welke rol speelt de civiele maatschappij binnen een democratie en voor duurzame ontwikkeling? Welke centrale componenten zijn noodzakelijk om de juiste condities te creëren voor een civiele maatschappij waarin burgers hun rechten kunnen claimen? Wat zijn de huidige bedreigingen voor democratische ruimte in de wereld? De paper focust voornamelijk op civiele ruimte in relatie tot het extern beleid van de EU. Vanuit het principe van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling gaat de paper ook in op civiele ruimte in de EU zelf.

> Lees hier Policy Paper Civic space and enabling environment in EU external action

EU prioritising security over peace-building negatively impacts development aid

(2018) – Terwijl minder en minder hulp wordt besteed in de Minst Ontwikkelde Landen, spendeert de EU steeds meer met het oog op nationaal en buitenlands beleid evenals aan veiligheid. Dit rapport onderzoekt het gebruik van hulpgeld voor veiligheid en waarschuwt de EU met betrekking tot de negatieve impact op duurzame ontwikkeling.

> Lees hier het rapport

Aid and Migration: externalisation of Europe’s responsibilities

(2018) – 3.8 miljoen mensen zochten asiel in Europese landen tussen 2013 en 2016. In een reactie heeft de EU plannen, overeenkomsten en beleidskaders over migratie ontwikkeld. We merken dat het budget voor hulp van de EU meer en meer gespendeerd wordt aan “migratie management”. Ontwikkelingshulp wordt met andere woorden meer en meer gepercipieerd als een instrument om migratie aan banden te leggen.

Drie trends tekenen zich af:

 • De inflatie van hulp (in 2016, werd één vijfde van de bilaterale hulp van de EU lidstaten gespendeerd aan binnenlandse vluchtelingenprogramma’s)
 • De afleiding van hulp (een ongeëvenaard bedrag wordt voorzien voor de doelstelling om de “grondoorzaken van migratie” aan te pakken in Afrika)
 • De voorwaardelijkheid van de hulp (voorwaarden met betrekking tot controle op migratiestromen wordt meer en meer zichtbaar in bilaterale overeenkomsten met transitlanden en landen van oorsprong)

> Lees het volledige Aid and Migration rapport hier.

Rapport: Hoeveel financiering ontvangen CMO's van de EU?

(2018) - "De EU ondersteunt CSO’s niet alleen als uitvoerders van ontwikkelingssamenwerking maar ook als centrale ontwikkelingsactoren. De EU is de belangrijkste donor wereldwijd voor lokale CMO’s in de partnerlanden”, zegt het laatste rapport van de Europese Commissie over haar relatie met de civiele maatschappij (Juni 2007).

Is deze claim een correcte weerspiegeling van de realiteit? We staan aan de vooravond van een nieuw Europees Multi-annual Financial Framework. Tegen die achtergrond analyseert CONCORD in dit rapport de thematische, geografische en algemene trends in externe financiering binnen de vorige twee Multiannual Financial Frameworks (2011-2014, 2014-2016). Het rapport onderzoekt de perceptie dat de toegang tot EU financiering voor CMO’s sterk gewijzigd is sinds 2010. De studie somt ook een aantal haalbare aanbevelingen op voor implementatie in de toekomst.

Concord: CSO acces to EU funding.

CONCORD CSO Funding Report 2018
Concord
20 Nov 2018 nl TAGS: Transparantie Concord

Rol van de private sector

CONCORD publiceerde twee papers over de rol van de private sector, waar we graag jullie aandacht op vestigen.

 

A 10-point roadmap for Europe: on the role of the private sector in Development

(2017) - Wat is en wat zou de rol moeten zijn van de private sector in ontwikkelingssamenwerking? De EU rekent op de privé sector als een centrale actor in het realiseren van de SDG’s. In de nieuwe Europese Consensus voor Ontwikkeling wordt dit toegelicht. Echter, de bijdrage van de privé sector is niet steeds positief. Denk maar aan mensenrechtenschendingen, gebrek aan accountability, belastingontwijking, bedrijfslobbying tegen milieuregulering, etc.

Deze publicatie presenteert 10 actiedomeinen voor Europa over de rol van de private sector in ontwikkeling. De publicatie werd samengesteld door leden van CONCORD en experten.

> Lees hier de volledige paper

 

Mixing means and ends: what role for (which) private sector in agriculture and food & nutrition security

(2017) - De laatste 10 jaar heeft de EU haar relaties met de private sector versterkt binnen haar landbouw- en voedselzekerheidsprogramma’s in ontwikkelingslanden. Deze paper van CONCORD stelt de invulling van private sector door de EU aan de kaak. Al te vaak verwijst de EU naar internationale landbouwbedrijven, terwijl de belangrijkste investeerders die opereren in landbouw in ontwikkelingslanden kleinschalige producenten zijn. De privé sector moet begrepen worden als een continuüm van kleinschalige producenten over KMO’s tot grote transnationale landbouwbedrijven. Deze verschillende actoren hebben inherent verschillende belangen en doelstellingen. De diversiteit en machtsongelijkheden worden niet voldoende erkend door overheden en donoren wanneer ze de rol van de privé sector faciliteren in landbouw via publiek-private samenwerking en private finance blending.

De 9 aanbevelingen in dit rapport van CONCORD plaatsen het recht op voedsel terug centraal binnen de investeringen in de privé sector in de landbouw.

> Lees hier de volledige paper

Website by MINSKY