Strategienota's - ngo-federatie

Menu

Strategienota's

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 12 Oct 2018
Gewijzigd op: 05 Nov 2018
Beleid & belangenbehartiging Beleid

DGD stelt strategienota’s op rond bepaalde beleidsprioriteiten, thema’s, sectoren of benaderingen. Deze strategienota’s zijn in eerste instantie van toepassing op het gouvernementele ontwikkelingsbeleid maar kunnen ook inspirerend zijn voor andere actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De huidige lijst van strategienota’s:

 • Communicatie
 • Comprehensive Approach
 • Digital for Development (D4D)
 • Fragiele situaties
 • Gender
 • Gezondheidszorg
 • Humanitaire hulp
 • Kinderrechten
 • Landbouw en voedselzekerheid
 • Leefmilieu
 • Middeninkomen landen - Middle Income Countries (MICs)
 • Multilaterale samenwerking
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingseducatie
 • Ontwikkelingsresultaten
 • Steun aan de privésector

> Raadpleeg hier alle strategienota's van DGD

Website by MINSKY