Beleidsdocumenten federale overheid - ngo-federatie

Menu

Beleidsdocumenten federale overheid

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 19 Nov 2020
Gewijzigd op: 19 Nov 2020
Beleid & belangenbehartiging Beleid

Jaarlijks stelt de minister van ontwikkelingssamenwerking een beleidsnota op waarin de prioriteiten bepaald worden, uiteraard binnen het regelgevend kader. Dat beleid wordt ook vertaald in de jaarlijkse uitgavenbegroting voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van een nieuwe legislatuur is er uiteraard ook een beleidsverklaring. 

Beleidsverklaring

In de parlementaire commissie voor Buitenlandse Betrekkingen presenteerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir op 18 november 2020 haar beleidsverklaring 2020-2024. Hierin gaat veel aandacht naar waardig werk en sociale bescherming, de rol van wereldburgerschapseducatie en de nood aan meer synergie en complementariteit tussen de spelers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met respect voor ieders eigenheid. Belangrijk voor ons is ook dat de minister de nood aan stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit naar voor schuift.

Beleidsverklaring Kitir 2020-2024
19 Nov 2020 nl TAGS: Beleidsdocumenten federale overheid

Beleidsnota

De beleidsverklaring voor de volledige legislatuur wordt vertaald in een jaarlijkse beleidsnota die de prioriteiten voor dat jaar neerlegt. 

Beleidsnota Kitir 2021
19 Nov 2020 nl

Begroting

Minister Kitir schuift in haar beleidsverklaring de nood aan stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit naar voor en die elementen vinden we ook terug in de begroting. 

Verantwoording uitgavenbegroting 2021
19 Nov 2020 nl TAGS: Beleidsdocumenten federale overheid
Website by MINSKY