GSK - ngo-federatie

Menu

GSK

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Mertens Lenni
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 05 Feb 2020
Regelgeving DGD 2017-2021

GSK staat voor Gemeenschappelijk Strategisch kader. Deze zijn in 2016 opgericht om het overleg tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking te bevorderen.

Wat zijn de GSK's?

De GSK zijn in 2016 opgericht als onderdeel van het raamakkoord met de Belgische overheid over de toekomst van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De doelen van de GSK’s zijn:

 1. Coördinatie en overleg bevorderen over en van de strategieën tussen de actoren;
 2. Complementariteit of synergie tot stand te brengen binnen de niet-gouvernementele samenwerking;
 3. Collectieve leerprocessen te verzekeren;
 4. Een strategische dialoog voeren met de overheid.

Een GSK stelt verschillende strategische doelen voor die de ANGS (Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking) naar voor schuiven, op basis van de Gemeenschappelijke Contextanalyse (GCA) van een land.

Momenteel zijn er 32 geografische GSK’s en 1 thematisch GSK (thema Waardig Werk). Een GSK is een verzameling van alle ANGS (ngo’s, IA’s en vakbonden) die actief zijn in eenzelfde land, of rond hetzelfde thema.

33 GSK's

België, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cuba, Ecuador, Ethiopië, Filipijnen, Guatemala, Guinee, Haïti, Indonesië, Kameroen, Kenia, Madagascar, Mali, Marokko, Mozambique, Nicaragua, Niger, Palestijnse gebieden, Peru, RDCongo, Rwanda, Senegal, Tanzania, Thematisch GSK Waardig Werk, Oeganda, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika

Wat zegt de regelgeving?

Artikel 13 van het KB schrijft voor wat de elementen van een GSK moeten zijn:

 1. Een gedetailleerde contextanalyse, met focus op de rol en de capaciteiten van de lokale partners van de erkende organisaties, en met aandacht voor de transversale thema’s, bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 2. De presentatie van de strategische doelen van de erkende organisaties in het land of binnen het thema van het GSK, en de verantwoording van hun ontwikkelingsrelevantie;
 3. Voor elk weerhouden strategisch doel, de identificatie en de presentatie van de verschillende benaderingen van de betrokken organisaties, met  aanduiding van de verschillen en van de gelijkenissen van deze benaderingen: veranderingstheorieën, benaderingen voor de operationele uitvoering, voor het partnerschap, of voor het rekening houden met de transversale thema’s bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 4. Een identificatie van de cruciale risico’s die verband houden met de context, de strategische doelen en de benaderingen;
 5. De indicatoren en de collectieve werkmodaliteiten die het collectieve leerproces in relatie tot de nagestreefde strategische doelen mogelijk maken, en die aanleiding kunnen geven tot eventuele aanpassing van het GSK;
 6. De identificatie van opportuniteiten voor complementariteit en synergie tussen erkende organisaties, ook rond partners, en de beschrijving van de concrete engagementen van de erkende organisaties voor de uitvoering van deze onderlinge complementariteit en synergie in de realisatie van de strategische doelen;
 7. De indicatieve lijst van erkende organisaties die bijdragen aan de strategische doelen;
 8. In de partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en in België, de beschrijving van de wijze waarop de strategieën en interventies van gouvernementele samenwerking in aanmerking werden genomen als onderdeel van de context bij de uitwerking van het GSK en de beschrijving van de geïdentificeerde opportuniteiten voor complementariteit en synergie met de gouvernementele samenwerking;
 9. Een beschrijving van de manier waarop het GSK is opgesteld, en in het bijzonder de elementen die de participatie van de erkende organisaties en hun lokale partners aantonen.
Wat zegt de regelgeving?

Artikel 15 van het KB schrijft voor wat de agendapunten voor elke strategische dialoog zijn

 1. de opvolging van de nagestreefde strategische doelen en van de impact;
 2. de lessen die uit de uitvoering van de programma’s zijn getrokken en hun gevolgen voor het GSK;
 3. de opvolging van de concretisering van de complementariteit en de synergieën en de daarmee verbonden leerprocessen;
 4. de opvolging van de integratie van transversale thema’s als bedoeld in artikel 11, §2 van de wet;
 5. de analyse van de opportuniteit om de inhoud van het GSK aan te passen en, indien van toepassing, de formulering van aanbevelingen aan de minister betreffende de aanpassing van de programma’s;
 6. de opvolging van de aandachtspunten die tijdens de beoordeling van het GSK geïdentificeerd zijn.

2. Oproep leerfonds

 

De procedure om financiële steun te krijgen vanuit het leerfonds, is vereenvoudigd sinds 2019.

Hier kan je de nieuwe procedure downloaden in het NL, FR, EN en SP.

Kort samengevat:

 • Elk GSK heeft sowieso recht op minimaal 1 leerproject van maximaal € 10.000 in de periode 2017-2021. Voor het resterende budget geldt het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Er komt geen inhoudelijke beoordeling meer door een selectiecomité. Veel belangrijker is dat je in de aanvraag aantoont dat het voorstel gedragen is door de leden van het GSK en dat het bijhorende budget duidelijk genoeg is.

Complementariteit met Waardig Werk

Waardig Werk wordt in de wet ontwikkelingssamenwerking geïdentificeerd als één van de drie prioritaire thema’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Art. 11), naast mensenrechten en maatschappijopbouw.

Van de 33 GSK’s is er 1 thematische GSK, het GSK Waardig Werk. In die zin is het GSK Waardig Werk een GSK die andere GSK’s kan aanvullen en vice versa. De complementariteit tussen het GSK Waardig Werk en de landen-GSK’s is een punt dat vaak terugkomt op de strategische dialogen.

Het Coördinatieplatform Waardig Werk heeft ondertussen ook een gids uitgewerkt die organisaties (in België en elders) kan ondersteunen bij het versterken van waardig-werk-principes in hun functioneren.

Verslagen en evaluaties van de GSK

De werking van de GSK en de dialogen die erbij horen, worden van nabij opgevolgd. Zo werden de dialogen tot nu toe jaarlijks geëvalueerd:

> Het evaluatieverslag van het proces van de redactie en de goedkeuring van de dialogen door DGD (2016).

> Het evaluatieverslag van de eerste ronde van de strategische dialogen in 2017. Een Engelse, Franse en Spaanse versie van het rapport kunnen gedownload worden via de GSK-SharePoint. 

Contacteer ons

Heleen Neirynck voor ngo-federatie (heleen.neirynck@ngo-federatie.be +32 (0)2 536 19 24)

Etienne De Leeuw voor ACODEV (edl@acodev.be, +32 (0)2 209 29 63)

Koen Frederix voor FIABEL (koen.frederix@fiabel.be, +32 (0)2 209 07 96)

Website by MINSKY