Performantiescores en geleerde lessen - ngo-federatie

Menu

Performantiescores en geleerde lessen

ContactpersoonFemmy Thewissen
07 Sep 2018
Regelgeving DGD 2017-2021 Morele verantwoording

Wat zijn de performantiescores?

Je geeft als organisatie via een zelfinschatting aan hoe elke specifieke doelstelling, die mede-gefinancierd wordt door DGD, gepresteerd heeft in het afgelopen jaar.

Het performantiemeetsysteem bevat 7 criteria met telkens één of meerdere subvragen (12 subvragen in totaal):

 

  • 4 OESO-DAC criteria: efficiëntie, doeltreffendheid, relevantie, potentiële duurzaamheid;
  • gender;
  • milieu;
  • bijdrage aan het GSK

Elke organisatie geeft zichzelf een scores volgens een vierpuntsschaal (A-B-C-D) met een kleurcodering. De performantiescores zijn een systeem van 'Exception reporting'. Alleen in geval van ‘problemen’ (score C of D) ben je verplicht om dit narratief toe te lichten. De performantiescores moet je alleen delen met DGD.

 

Performantiescores Noord

In 2017 organiseerde ngo-federatie een werksessie over de performantiescores in de Noordwerking. De centrale inzichten van die sessie vinden jullie in dit document.

Restitutie werksessie performantiescores Noord (2017)
Morele verantwoording
Performantiescores en geleerde lessen
16 Nov 2017 nl TAGS: Morele verantwoording

Wat zijn de geleerde lessen?

Naast de performantiescores dien je ook jaarlijks (uiterlijk 30 april van het jaar X+1) per outcome de ‘geleerde lessen’ toe te lichten.

Voor de rubriek ‘geleerde lessen’ is geen opgelegde format bepaald. De lengte van het document is beperkt tot 2 bladzijden per outcome.

De inhoud van de geleerde lessen is vrij. De informatie die opgenomen wordt in de rubriek geleerde lessen, kan overlappen met toelichting bij de performantiescores of kan extra informatie bevatten. De aard van de geleerde lessen hangt af van welke geleerde lessen er waren voor de outcome in het afgelopen jaar. Er kunnen door DGD suggesties gedaan worden van thema’s die interessant kunnen zijn om informatie over te delen. Bijvoorbeeld: partnerparticipatie, de link met het thematische GSK Waardig Werk, beleidsprioriteiten, evaluatie, ....

De ‘geleerde lessen’ moeten gedeeld worden met DGD en op GSK-niveau.

Bevraging performantiescores en geleerde lessen

Resultaten bevraging performantiescores en geleerde lessen (2018)
Performantiescores en geleerde lessen
30 Nov 2018 nl TAGS: Performantiescores Geleerde lessen

Handleidingen en sjablonen

  • Zie KB art. 45 §1 2°
  • De format voor de performantiescores werd formeel goedgekeurd door het NGSOC en de minister. In de inleiding is een bondige toelichting opgenomen over de wijze waarop de performantiescores werken en de praktische aspecten ervan.
  • De handleiding werd opgesteld door de federaties. De handleiding kadert de performantiescores binnen de morele rapportage, legt de nieuwe logica ervan uit en geeft een voorstel van methodologie om de performantiescores in te vullen.
Website by MINSKY