Algemene bepalingen financieel programmabeheer - ngo-federatie

Menu

Algemene bepalingen financieel programmabeheer

ContactpersoonPaola Vallejo Patiño
13 Aug 2018
Regelgeving DGD 2017-2021 Financieel programmabeheer

Context

Het KB 2016 (Art. 52) heeft een orgaan gecreëerd waarin de verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich buigen over de strategie en uitvoering van de niet-gouvernementele samenwerking. Dit orgaan heet het NGSOC (Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité).

Vanuit de NGSOC zijn 4 thematische sub-comités gecreëerd waarbinnen intense onderhandelingen plaatsvinden tussen de sector (vertegenwoordigd door ngo-federatie, ACODEV en FIABEL) en de overheid (DGD en kabinet) om te komen tot een gemeenschappelijke interpretatie van het KB.

Voor de financiële aspecten heeft het werk van het sub-comité financiële verantwoording geresulteerd in verschillende technische nota’s. Deze hernemen de overeengekomen interpretatie van verschillende punten omtrent de operationalisering van het KB 2016. Deze nota’s zijn gevalideerd door het NGSOC en moeten door alle partijen toegepast worden.

> Lees hier meer over het NGSOC

Technische nota's

Opmerking: Nota’s 1- 9 zijn door het NGSOC op de vergadering van 31 mei 2017 aanvaard. De Minister keurde ze goed op 12 juli 2017 waardoor ze dan ook het statuut verkregen van ministeriële omzendbrief.

Heb je vragen?

Contacteer Paola, onze verantwoordelijke financieel beheer.

Website by MINSKY