Beleidsdocumenten federale overheid - ngo-federatie

Menu

Beleidsdocumenten federale overheid

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 12 Oct 2018
Gewijzigd op: 15 Apr 2019
Regelgeving DGD 2017-2021 Beleidsnota en begroting

Jaarlijks stelt de minister van ontwikkelingssamenwerking een beleidsnota op waarin de prioriteiten bepaald worden, uiteraard binnen het regelgevend kader. Dat beleid wordt ook vertaald in de jaarlijkse uitgavenbegroting voor ontwikkelingssamenwerking.

Beleidsnota

De beleidsnota internationale ontwikkeling 2019 is vooral een samenvatting van de realisaties van minister De Croo gedurende de afgelopen legislatuur. Er gaat aandacht naar:

 

 

 • de doorgevoerde hervorming van de bestaande instrumenten (gouvernementele samenwerking en Enabel, BIO, niet-gouvernementele samenwerking, humanitaire hulp, ...);
 • de gekozen nieuwe instrumenten en initiatieven:
  • de centrale plaats voor vrouwen- en meisjesrechten (vb. She Decides)
  • de eerste Humanitarian Impact Bond
  • de partnerschappen voor meetbare resultaten (vb. de samenwerking met de Bill & Melina Gates Foundation en het ITG voor het elimineren van de slaapziekte)
  • duurzame en inclusieve economische groei via de ontwikkeling van de lokale privésector en via subsidies aan ondernemingen voor interventies in ontwikkelingssamenwerking;
  • de opportuniteiten van digitalisering voor ontwikkeling;
  • ...

Ook minder versnippering, meer concentratie en meer samenwerking zijn opnieuw belangrijke aandachtspunten voor de minister. Voor de niet-gouvernementele samenwerking haalt de minister de screening en de gemeenschappelijke strategisch kaders als instrumenten aan. De Minister beklemtoont dat sinds 2018 integriteit, transparantie en certificering voorop staan voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking.

Download hier de beleidsnota internationale ontwikkeling 2019

Raadpleeg hier alle beleidsnota’s en begrotingen van de voorgaande jaren

Begroting

De begroting 2019 is een verder zetting van de trend die de afgelopen jaren werd ingezet:

 • licht verhoogd budget voor maatschappijopbouw en goed bestuur (o.a. voor projectoproepen)
 • stabiel budget voor humanitaire hulp
 • budget voor ondersteuning van de private sector
 • budget voor innovatieve financieringsmechanismen (zoals impact bonds)

In de begroting 2019 wordt – zoals verwacht – het afgesproken budget voor de medefinanciering van ngo’s gerespecteerd. Onderbenutting is niet opgenomen in de begroting die het parlement moet goedkeuren.

Download hier de begroting voor ontwikkelingssamenwerking 2019 en de toelichting bij de begroting

Website by MINSKY