Klacht of melding over ngo-federatie indienen - ngo-federatie

Menu

Klacht of melding over ngo-federatie indienen

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 29 Apr 2020
Gewijzigd op: 03 Feb 2021
Over ngo-federatie

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending door ngo-federatie. De melding en behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk en houdt rekening met de melder en benadeelde.

Procedure

De melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist.

De behandeling van de melding of klacht gebeurt op een objectieve en onafhankelijke wijze. Ze verloopt in overeenstemming met het integriteitsbeleid en ethische code van ngo-federatie, en conform de interne procedure voor klachtenbehandeling. 

Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. 

Een klacht of melding kan worden ingediend door elke benadeelde van integriteitsschendingen begaan door ngo-federatie, met inbegrip van haar bestuurders, het secretariaat en de medewerkers in uitoefening van hun functie. Je kan ook telefonisch contact opnemen op het nummer +32 2 536 19 29 .

Website by MINSKY