Vertegenwoordiging van ngo's - ngo-federatie

Menu

Vertegenwoordiging van ngo's

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 06 Dec 2018
Over ngo-federatie Participatie

Het secretariaat van ngo-federatie vertegenwoordigt haar leden ook op diverse fora.

NGSOC

Het Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité (NGSOC) is het bij KB gecreëerd overlegorgaan tussen de federaties en de federale overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking, waarin zij zich buigen over de strategie en de uitvoering van de regelgeving voor de niet-gouvernementele samenwerking. Het is onze taak als federaties om te zorgen voor een zo goed mogelijk toepasbare regelgeving voor onze leden.

Arnout Justaert neemt namens ngo-federatie deel aan de vergaderingen van het NGSOC.

> Raadpleeg hier alle informatie over het NGSOC

Belgisch Platform CONCORD

Het Belgisch Platform Concord is samengesteld door de leden van de federaties en de koepels en wordt vertegenwoordigd door een coördinatiegroep. In de coördinatiegroep is elke koepel en federatie vertegenwoordigd.

Namens ngo-federatie neemt Joris Willems deel aan de coördinatiegroep.

> Raadpleeg hier alle informatie over CONCORD

Sociare

Sociare is de werkgeversfederatie voor socio-culturele organisaties in Vlaanderen. Sociare behartigt de belangen van haar leden in verschillende overlegstructuren: 

  • PC 329
  • PC 329.01
  • PC 329.03
  • Sociale Maribel fonds PC 329.03

De ngo-sector (ontwikkelingssamenwerking) is op twee manieren vertegenwoordigd binnen Sociare:

  • Dirk Van Maele (adjunct-directeur van 11.11.11) is lid van de Raad van Bestuur van Sociare.
  • Eric Kint van het secretariaat van ngo-federatie neemt deel aan het overleg onder sectorfederaties, waar de belangenbehartiging van Sociare voorbereid wordt. Dat overleg wordt om de zes weken georganiseerd.

> Ga naar de website van Sociare

Scwitch

Scwitch ondersteunt de socioculturele sector in hun zakelijk beheer (vzw-aangelegenheden, organisatiebegeleiding, juridische ondersteuning, financieel beheer, enz.).

ngo-federatie is steraandeelhouder van Scwitch en neemt dus in die hoedanigheid deel aan de centrale overleggroep die het dienstaanbod van Scwitch mee vastlegt.

Eric Kint neemt namens ngo-federatie deel aan de centrale overleggroep.

> Ga naar de website van Scwitch

Bbest

Bbest vzw is de officiële partner van EFQM (European Foundation for Quality Mangagement) in de Benelux. Via Bbest vzw is het voor ngo’s en institutionele actoren mogelijk om een officiële erkenning te krijgen voor de resultaten die een organisatie levert in het installeren van een cultuur van continue kwaliteitsverbetering (via een erkenning op C2E-niveau (Committed to Excellence) of een erkenning op R4E-niveau (Recognised for Excellence).

ngo-federatie zetelt in de raad van bestuur van de vzw in hoofde van Heleen Neirynck

> Raadpleeg hier alle informatie over EFQM

> Ga naar de website van Bbest

Pegasus

Pegasus is een uniek en belangrijk informatie- en kenniscentrum rond het loonbeheer van coöperanten (zij beheren ook Belgische werknemers). Het is een tweetalige vzw die destijds door de federaties werd opgericht als intermediair in het payrol beheer van je coöperanten.

Namens ngo-federatie zetelt Eric Kint in de raad van bestuur van Pegasus.

> Ga naar de website van Pegasus

Website by MINSKY