Platform humanitaire hulp - ngo-federatie

Menu

Platform humanitaire hulp

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Sarah Arras
Gepubliceerd op: 21 Nov 2018
Gewijzigd op: 11 Mar 2021
Over ngo-federatie Participatie Platformen

Het platform humanitaire hulp brengt onze leden samen en biedt ondersteuning op vlak van organisatiebeheer en kennisdeling. Alles in het teken van humanitaire hulp.

Doel

Het platform humanitaire hulp brengt de humanitaire ngo’s samen in functie van de Belgische en internationale agenda rond humanitaire hulp.

> Meer info over humanitaire hulp op onze website.

 

Werking

Het platform is tweetalig en komt een viertal keer per jaar samen.

 

Leden

 • Artsen zonder Grenzen
 • Caritas International
 • Croix-rouge de Belgique
 • Dierenartsen zonder Grenzen
 • Dokters van de Wereld
 • Humanity & Inclusion
 • Oxfam België
 • Plan België
 • Rode Kruis Vlaanderen Internationaal
 • Tearfund
 • Unicef

Deelname aan het platform is beperkt tot de organisaties actief in humanitaire hulp. Als je wil deelnemen aan de bijeenkomsten en werkzaamheden van het platform, kan je contact opnemen met Sarah Arras.

Documenten

PV GT Stratégique Humanitaire - 21/01/2020
Humanitaire hulp
Humanitaire ngo's in België
Regelgeving humanitaire hulp
Platform humanitaire hulp
12 Feb 2020 nl TAGS: Humanitaire hulp
PV Rencontre ONG humanitaires - D5.1 - 10/9/2019
Humanitaire hulp
Platformen: brainstormen op sectorthema's
25 Sep 2019 fr TAGS: Humanitaire hulp Platformen Nexus Procedure Handleiding Financiële controle
PV Rencontre ONG humanitaires - D5.1 19/02/2019
Financiële controle
Humanitaire hulp
Regelgevend kader
12 Apr 2019 fr TAGS: Financiële controle Regelgeving Grand Bargain Humanitaire hulp

Participatieformulier

Neem deel aan dit platform of aan andere platformen of aan beleidsadviesgroepen. Geef aan of je de nieuwsbrief wil. Dank voor je medewerking aan ngo-federatie. Met jouw inbreng staan we sterker! 

Voor welke organisatie werk je?
1. Ik ontvang graag de wekelijkse nieuwsbrief van ngo-federatie (op elk moment opzegbaar)
2. Ik schrijf graag in voor het/de volgende platform(en):
3. Ik schrijf graag in voor het/de volgende beleidsadviesgroep(en) (BAG's):

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 
Website by MINSKY