Rechten en plichten van de leden - ngo-federatie

Menu

Rechten en plichten van de leden

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Johan De Crom
Gepubliceerd op: 24 Oct 2018
Gewijzigd op: 22 Oct 2019
Over ngo-federatie Onze leden

Wie kan lid zijn

De gewone leden van rechtswege zijn de Vlaamse en tweetalige verenigingen die erkend zijn als ngo door de Belgische overheid. De ngo's moeten een wezenlijk deel van hun activiteiten in Vlaanderen organiseren, of gedragen worden door de Vlaamse bevolking. Franstalige organisaties kunnen lid worden van ACODEV.

De gewone leden, toegelaten door de algemene vergadering zijn de Vlaamse of tweetalige verenigingen die aan ontwikkelingssamenwerking doen.

 • Deze verenigingen moeten een vzw, een stichting van openbaar nut, een vennootschap met sociaal oogmerk, of een internationale vereniging zonder winstoogmerk zijn.
 • Ofwel is hun aanvraag tot erkenning als ngo bij de overheid lopend. Ofwel helpen ze door hun diensten of activiteiten om de doelstellingen van ngo-federatie te realiseren.
 • Dezelfde organisaties kunnen ook geassocieerd lid worden.

Ons aanbod

De gewone leden en de geassocieerde leden krijgen verschillende soorten diensten aangeboden:

Gewone leden:

 • zijn volwaardig lid van de federatie;
 • zijn verkiesbaar voor de raad van bestuur;
 • hebben stemrecht op de algemene vergadering;
 • worden voor hun belangen verdedigd bij de overheid;
 • krijgen toegang tot al de informatie op de website en ontvangen de wekelijkse nieuwsbrief;
 • kunnen deelnemen aan vormingen, studiedagen, platformen en beleidsadviesgroepen van ngo-federatie;
 • bepalen het beleid van de federatie.

Geassocieerde leden:

 • krijgen toegang tot al de informatie op de website en ontvangen de wekelijkse nieuwsbrief;
 • kunnen participeren aan vormingen, studiedagen, platformen en beleidsadviesgroepen van ngo-federatie;
 • hebben geen stemrecht op de algemene vergadering en kunnen zich niet kandidaat stellen voor de raad van bestuur.

 

> Raadpleeg hier het aanbod van ngo-federatie

> Raadpleeg hier het overzicht van platformen en beleidsadviesgroepen

 

Website by MINSKY