Lid worden - ngo-federatie

Menu

Lid worden

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 25 Oct 2018
Over ngo-federatie Onze leden

Je kan een aanvraag indienen om gewoon of geassocieerd lid te worden. Je betaalt een ledenbijdrage en daar krijg je ondersteuning en kortingen voor.

Hoe lid worden?

  • De vereniging richt een officieel schrijven aan de voorzitter en de directeur van ngo-federatie. Daarin schrijft zij zich in al de bepalingen van de statuten van ngo-federatie in.
  • Een secretariaatsmedewerker van ngo-federatie onderzoekt de organisatie (o.a. op financieel vlak, transparantie, etc.) en stelt een voorstellingsfiche van de vereniging op. 
  • Het bestuur van ngo-federatie beoordeelt de aanvraag op basis van de voorstellingsfiche en formuleert een advies aan de algemene vergadering. Die beslist vervolgens over het lidmaatschap.

Geassocieerde leden volgen dezelfde regels. In het geval van geassocieerde leden  beslist de raad van bestuur zelf over de toelating van de vereniging.

Lidgeld

De lidgelden worden vastgesteld door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar (2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, …).

Gewone leden betalen een variabele ledenbijdrage die wordt berekend op basis van hun omvang van het jaar voordien, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB). Organisaties die ook lid zijn bij ACODEV betalen een verminderd tarief. Het betalen van het lidgeld is een voorwaarde om stemrecht te hebben op de algemene vergadering van ngo-federatie.

Het lidgeld omvat ook het collectieve lidmaatschap van de Europese koepel Concord. Daarnaast kunnen gewone leden hun lidgeld voor de werkgeversfederatie Sociare aan een verminderd tarief betalen.

De geassocieerde leden betalen een forfaitair lidgeld per jaar.

Website by MINSKY