Federaties en koepels - ngo-federatie

Menu

Federaties en koepels

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 31 Oct 2019
Over ngo-federatie Bestuur en structuur

Naast de opdrachten die de leden van de federaties en de koepels verwachten, worden bepaalde taken van de federaties en de koepels vastgelegd in de regelgeving (Koninklijk besluit betreffende de niet-gouvernementele samenwerking).

Wat zegt de regelgeving?

De federaties (ngo-federatie, ACODEV en Fiabel)

1° de capaciteiten van de erkende organisaties versterken op het strategische, methodologische en operationele vlak om beter te beantwoorden aan de uitdagingen van de ontwikkelingssamenwerking;

2° de creatie, het beheer en de circulatie van kennis bevorderen, via de uitwisseling en de benutting van ervaring en de evaluatie en via de animatie van thematische werkgroepen;

3° de coördinatie, communicatie en creatie van complementariteit en synergiën tussen erkende organisaties en met de andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking bevorderen;

4° de algemene coördinatie van de GSK’s verzekeren, alsook de financiering van hun formulering, van hun animatie en hun opvolging door de referente organisaties;

5° de schakel en de circulatie van de informatie verzekeren tussen de administratie en de erkende organisaties en deze in de overlegorganen vertegenwoordigen;

6° de coördinatie en de analyse van de gegroepeerde aanvraag verzekeren.

Wat zegt de regelgeving?

De koepels (11.11.11 en CNCD-11.11.11)

1° de capaciteiten van de erkende organisaties versterken op het strategische, methodologische en operationele vlak om beter te beantwoorden aan de uitdagingen van de ontwikkelingssamenwerking;

2° de creatie, het beheer en de circulatie van kennis bevorderen, via de uitwisseling en de benutting van ervaring en de evaluatie en via de animatie van thematische werkgroepen;

3° de coördinatie, communicatie en creatie van complementariteit en synergiën tussen erkende organisaties en met de andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking bevorderen;

4° de platformen installeren, coördineren en animeren die waken over en als expertisepool optreden en die voorzien zijn door artikel 2, §2, 3° van het koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en door artikel 2, §2, 2° van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling.

Website by MINSKY