Belgische ngo's in 2030 - ngo-federatie

Menu

Belgische ngo's in 2030

Belgische ngo's in 2030
27 Feb 2019

Toekomsttraject 2030

De rol en meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking en ngo's worden vandaag regelmatig vanuit verschillende hoeken kritisch be...
Belgische ngo's in 2030
08 Oct 2019

Bouwen aan de werven voor de toekomst

Het Toekomsttraject 2030 ondersteunt ngo’s om innovatief aan de slag te gaan, op 9 ‘werven’. 
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 1. Politieke rol als actor van maatschappelijke verandering

Als actor van maatschappelijke verandering worstelt de sector met het opnemen van haar politieke rol. We zien dan ook een tre...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 2. Ontkokering Noord-Zuid

Uitdagingen zoals klimaatverandering, waardig werk of gendergelijkheid spelen overal, zowel hier in België als elders in de w...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 3. Sustainable Development Goals

De globale agenda 2030 met haar 17 duurzame ontwikkelingsdoelen is belangrijk voor de sector. Veel aspecten ervan zijn al jar...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 4. Gelijkwaardige en evenwichtige partnerrelaties

Samenwerking met partners wereldwijd staat centraal in onze werking. Het is cruciaal dat we deze partnerrelaties op een gelij...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector

Ngo’s van de toekomst slaan de handen in elkaar, want duurzame maatschappelijke verandering bereik je niet alleen. Om de VN-A...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 6. Integreren van nieuwe technologieën

Nieuwe technologische ontwikkelingen, met name op digitaal vlak, zijn alomtegenwoordig. Ook als ngo’s kunnen we er niet omhee...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 7. Financiële gezondheid

Financiering van ngo’s staat onder druk en het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen. Minder en onzekere financiering ma...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 8. Wendbare organisaties

De wereld is voortdurend in beweging. Om echt impact te kunnen hebben, moeten we snel kunnen inspelen op veranderingen in een...
Belgische ngo's in 2030 09 Oct 2019

Werf 9. Dekoloniseren

De Belgische ministerpost voor ontwikkelingssamenwerking was tot 1961 de ministerpost voor Koloniën. Een feit dat toont hoe v...
Website by MINSKY