Belgische ngo's in 2030 - ngo-federatie

Menu

Belgische ngo's in 2030

Belgische ngo's in 2030
04 Mar 2019

Visie 2020

In 2014 organiseerden ngo-federatie en ACODEV met een expertengroep de reflectie over “welke toekomst voor ngo’s in de 21ste ...
Belgische ngo's in 2030
27 Feb 2019

Toekomsttraject 2030

De rol en meerwaarde van ontwikkelingssamenwerking en ngo's wordt vandaag regelmatig vanuit verschillende hoek in vraag geste...
Belgische ngo's in 2030
27 Feb 2019

Jouw input

Hoe kijken sector medewerkers naar de toekomst? We organiseerden een bevraging bij een brede groep medewerkers en vrijwillige...
Belgische ngo's in 2030
27 Feb 2019

Aan de slag: 4 toekomstateliers

In mei 2019 organiseerden we 4 toekomstateliers. Deze ateliers werden inhoudelijk gestoffeerd met het verzamelde materiaal va...
Belgische ngo's in 203021 May 2019

Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

Wat is onze toegevoegde waarde in de Belgische samenleving? Hoe geven we vorm aan de legitimiteit, rol en plaats van ngo’s al...
Belgische ngo's in 203021 May 2019

Positionering in globale agenda en sfeer

De globale SDG agenda is het nieuwe internationale kader dat het werk van de sector mee vorm geeft. De rol die de ‘klassieke’...
Belgische ngo's in 203021 May 2019

Samenwerken met diverse actoren

We hebben een lange geschiedenis van samenwerken met middenveldsactoren internationaal. Meer en meer werken ngo’s samen met a...
Belgische ngo's in 203021 May 2019

Making sure we can act

Dit thema  focust op het intern functioneren van ngo’s. Welke uitdagingen zijn er in het heroriënteren van middelen en inspan...
Website by MINSKY