Expats/coöperanten - ngo-federatie

Menu

Expats/coöperanten

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 14 Dec 2020
Onze ondersteuning Werken in het Zuiden

Coöperanten zijn je medewerkers uit België die in het buitenland in projecten werken. We geven op deze pagina meer informatie over hun tewerkstelling, arbeidsovereenkomst, verzekeringen, vakantie en werkloosheid enzovoort. We geven ook gerichte documentatie en oefeningen uit een recente vorming over coöperanten. 

1. Het einde van het statuut van de coöperant

Sinds 1 januari 2017 bestaat het statuut van de coöperant niet meer. Wij hebben de gevolgen en enkele vaak gestelde vragen op een rijtje gezet in bijhorende documenten. 

(vervolg tekst onder 'Content')

Het einde van het statuut van de coöperant

Informatie over het verdwijnen van het statuut coöperanten
Expats/coöperanten
01 May 2018 nl TAGS: Coöperanten

2. Nieuwe nummering van de fiches

De technische fiches 'Uitzenden van personeel' zijn de kern van het ondersteuningswerk van ngo’s die coöperanten naar het Zuiden zenden. Ze omvatten alle domeinen die belangrijk zijn als je personeel uitzendt. De fiches richten zich naar de ngo’s, die ze op hun verantwoordelijkheid aan de coöperanten mogen doorgeven.

Op elke fiche vind je de datum van herziening en het nummer van de versie. Moesten de fiches herzien worden, dan worden de leden van de Beleidsadviesgroep Coöperanten daarvan verwittigd en verschijnt er in de nieuwsbrief een melding over.  

In februari 2020 werd de nummering van de fiches effectief herzien. Die vindt u terug in de tabel.  

Opmerking:

Voor elke fiche geven wij telkens de NDL en FRA versie. Bij ACODEV wordt de nummering ook aangepast. Hun nieuwe nummering is gelijk onze nieuwe nummering, maar voorafgegaan door een 6. Hun nummering loopt dus van 6.1. tot 6.8.

3. Fiche 'Voordelen voor de coöperanten'

Fiche 'Voordelen voor de coöperanten'

Gedurende tientallen jaren heeft de Directie-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking en de Humanitaire hulp (DGD) een aantal voordelen vastgelegd waarop de coöperanten die door ngo’s uitgezonden werden in partnerlanden van het Zuiden, recht op hadden. In het begin ging het over een echt “statuut”, beheerd door DGD (toen ABOS) zelf. In de loop van de jaren zijn er heel wat evoluties geweest.

Van 2007 tot eind 2016 ging het om een lijst van minimale voordelen die elke ngo aan haar coöperanten moest toekennen. Vandaag bestaat dit alles niet meer. Vanaf 2017 voorziet de regelgeving van de subsidies aan ngo’s door de Belgische overheid niets meer over de toekenning van voordelen aan coöperanten. De ngo’s beschikken als professionele actoren allen slechts over een personeelsbeleid dat de voordelen omschrijft voor het personeel dat ze uitzenden.

De ngo’s die coöperanten uitzenden en deelnemen aan de Beleidsadviesgroep Coöperanten van de federaties ACODEV en de ngo-federatie hebben het nochtans nuttig gevonden om na te denken over de normen of overeenkomsten tussen ngo’s. Daaruit is een korte tekst ontstaan die de grote principes vastlegt en een gedetailleerde tekst die de minimale voordelen voor de coöperanten opsomt - gericht op intern gebruik. Die documenten zijn goedgekeurd door de raden van bestuur van beide federaties in 2016.

4. Arbeidsovereenkomst voor coöperanten

5. Fiscaliteit voor coöperanten

De problematiek van de zware bedrijfsvoorheffing bij coöperanten werd eind 2019 gedeeltelijk opgelost dankzij belangenverdediging door de federaties. Op ons artikel over het nieuwe koninklijk besluit rond de bedrijfsvoorheffing lees je daarover meer informatie.

Deze fiche beantwoordt de complexe vragen rond fiscaliteit voor coöperanten. De federaties hebben ook een fiscale tool ontwikkeld (in NL, FR en EN), een excel-file die de coöperanten en hun ngo’s kunnen gebruiken.

6. Overzeese Sociale Zekerheid

Vele coöperanten zijn via hun ngo aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Ze kunnen ook beroep doen op aanvullende verzekeringen. 

7. Vragen bij vertrek

Een vertrek naar het buitenland brengt verschillende administratieve en praktische vragen mee. In deze fiche vind je hierover meer informatie.

8. Werkloosheid van de coöperant

Heeft de coöperant recht op een werkloosheidsuitkering bij zijn terugkeer in België? Je vindt meer informatie in de technische fiche en het KB.

KB Werkloosheid coöperanten
Expats/coöperanten
12 Dec 2018 nl, fr TAGS: Werken in het Zuiden Coöperanten

9. Jaarlijkse vakantie voor de coöperant

Deze fiche bespreekt het recht op jaarlijkse vakantie van de coöperant bij zijn terugkeer in België.

10. Overige documentatie regelgeving

We geven nog wat relevante wetgeving over coöperanten mee. 

Circulaire ABOS (huidige DGD) over Coöperanten
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Ministerieel Besluit over forfaitaire vergoeding bij verblijf in het buitenland
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire Beroepskosten voor Coöperanten in het buitenland (2001)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire Beroepskosten voor Coöperanten in het buitenland (1995)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire over verblijfsvergoedingen in het buitenland (NL)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire over verblijfsvergoedingen in het buitenland (FR)
09 Apr 2020 fr TAGS: Coopérants

11. Voorbije vormingen: documentatie

Vorming

Op 28 november 2019 hielden we een vorming over de fiscaliteit van coöperanten. Je vindt er hier documentatie over. 

Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: inhoudsoverzicht
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: powerpoint
06 Apr 2020 nl
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: schema
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: oefeningen
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten

12. Beleidsadviesgroep Coöperanten

Doel
De Beleidsadviesgroep Coöperanten brengt de ngo’s samen die personeel uitzenden naar het Zuiden.
De groep is tweetalig en komt een 3 tal keer per jaar samen in functie van de agenda rond Coöperanten.

Leden
De medewerkers van een veertigtal ngo’s die personeel uitzenden naar het Zuiden.

> Lees meer over deze beleidsadviesgroep (BAG)
 

Website by MINSKY