Enabel Juniorprogramma - ngo-federatie

Menu

Enabel Juniorprogramma

Contactpersoonjonas.raeymaek…
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Werken in het Zuiden

Wat is het Enabel Juniorprogramma

Het Juniorprogramma is een opportuniteit voor jonge professionals om op het terrein aan de slag te gaan rond een thema van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Enabel biedt jou een praktische professionele ervaring in een ontwikkelingsproject van een Belgische ontwikkelingsorganisatie. Pijlers in deze ervaring zijn onze waarden van burgerschapprofessionalisme en persoonlijke ontwikkeling.

Sinds de lancering van het programma in 2006 hebben meer dan 500 jong afgestudeerden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De aangeworven jongeren gaan aan de slag in een project van ontwikkelingssamenwerking en dit zonder dat enige voorafgaande ervaring op het terrein vereist is. Tijdens hun terreinervaring wordt ingezet op de ontwikkeling van competenties, op innovatie, op contact met de lokale realiteit en het uitbouwen van netwerken. Dit laat de jonge experten toe om enerzijds een professionele bijdrage te leveren aan het project/programma waarin ze zijn tewerkgesteld; anderzijds verwerven ze de nodige competenties en expertise om een actieve bijdrage te (blijven) leveren aan de SDGs.

Wie is de doelgroep

Het Juniorprogramma werft, via een strenge selectie, jonge professionals aan en zendt hen uit naar 13 landen in Afrika en naar Palestina. Hiermee wil het Juniorprogramma bijdragen aan de uitbouw van een nieuwe generatie jongeren die zich, na hun ervaring als Junior Expert, in Noord of Zuid zullen inzetten voor de SDGs.

De jongeren werken minimum 1 en maximum 2 jaar in een project van Enabel of van een van de NGA’s die aangesloten zijn bij het Juniorprogramma. Het programma staat open voor jongeren tot max. 30 jaar, van Europese nationaliteit, die in het bezit zijn van een master of een professionele bachelor, en die het Frans of het Nederlands goed beheersen (de selectieproeven gaan door in het Frans of het Nederlands). Dit programma wordt georganiseerd door Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. De toelatingsvoorwaarden kan je lezen op de website van het Juniorprogramma

 

Alle info: www.juniorprogramma.be

Onderzoek HR behoeften van de sector

Enabel onderzocht in 2019 of de profielen van de Junior Experten tegemoet komen aan de noden van onze sector. Deze bevraging zullen ze de komende jaren regelmatig herhalen.

Dit onderzoek zal ook gebruikt worden om de volgende 20 junior vacatures te kiezen.

Juniorfuncties

Ngo's kunnen juniorfuncties indienen. Per oproep selecteert Enabel 20 functies om open te stellen als vacatures voor het Juniorprogramma. Enabel zorgt voor de selectie van de geschikte Junior Expert. Vertrek van de deelnemers aan het Juniorprogramma is meestal 10 maanden na de oproep voor functies.

Meest recente oproep: 

Deadline: zondag 31 mei 2019

Alles over de aanvraagprocedure en de documenten die je moet opsturen naar Enabel, lees je op deze pagina.

Je kan enkel een Junior Expert aanvraag voor deze partnerlanden: Marokko, Benin, Palestina, Senegal, Mali, Niger, Guinee, Burkina Faso, Mozambique, Oeganda, Tanzania, Rwanda en Burundi.

De 20 Juniors van deze oproep vertrekken naar het terrein vanaf februari 2020.

Website by MINSKY