Verzekeringen - ngo-federatie

Menu

Verzekeringen

ContactpersoonEric.kint@ngo-…
15 Oct 2018
Onze ondersteuning Samenaankoop

Dit is een gezamenlijk project van ngo-federatie en ACODEV.

De dienstverlenende organisatie voor ngo's Pegasus is eerstelijnsaanspreekpunt.

Casier-Decoodt is de makelaar.

 

 

Doel is om door samenaankoop betere voorwaarden en/of service te bekomen op vlak van verzekeringen met een gespecialiseerde dienstverlener uit de sector.

Na bevraging van de leden en de markt werd uit verschillende kandidaten een partner geselecteerd die een studie maakte van de verzekeringsnoden van de sector.

De voordelen van dit aanbod zijn:

  • een totaalaanbod met prijsvoordeel
  • een betere verzekering en indekking van de risico's
  • een steeds gewaarborgde minimumverzekering
  • de mogelijkheid van meer uitgebreidere dekking
  • een brede keuze van waarborgen met soms modulaire instapmogelijkheden
  • administratieve vereenvoudiging

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) & Arbeidsongevallen (AO)

Patrimonium, infrastructuur en huur & hospitalisatie-en groepsverzekeringen

Op 10 juni 2014 werd het aanbod uitgebreid. Lees meer in volgende presentatie:

Contactgegevens Makelaar

CASIER-DECOODT RISK & INSURANCE cvba/scrl

Mevrouw Elien De Both

Corporate consultant

E3-Plein 3, B-9050 Gent-Ledeberg (Belgium)

Tel 09/210.88.60

Fax 09/231.26.92

e-mail: e.deboth@casier.be

www.groupcasier.eu

FSMA 010001 A

Contactgegevens eerstelijnsvragen

Pegasus vzw

Mevrouw Brigitte Debliquy

Leopold II laan, 184 D, 1080 Brussel

Tel : 02/219.46.42

Fax : 02/217.99.63

e-mail: brigitte.debliquy@pegasus-ngo.be

www.pegasus-ngo.be

 

 

Met al je vragen en opmerkingen ben je uiteraard welkom bij je federatie:

eric.kint@ngo-federatie.be  (02/536 19 29)

Website by MINSKY