Call for proposals - ngo-federatie

Menu

Call for proposals

Contactpersoonjohan.decrom@n…
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Overzicht financieringsbronnen

Een overzicht van de Call for Proposals waarvoor ngo's kunnen indienen.

Dit zijn de calls die ons gezichtsveld bereiken. heb jij een call for proposals die hier niet tussen staat? Laat het ons zeker weten.

Calls vanuit België

 

 

 

Call for proposal: KU Leuven lanceert derde editie onderzoeksprojecten met ngo's

De KU Leuven lanceert voor de derde maal haar oproep “Multistakeholder projects for young researchers”. Dit is een toelage tot €20.000 voor projecten die door jonge onderzoekers samen met NGO’s worden gecreëerd.

Deze oproep stimuleert samenwerking met andere dan academische actoren en te zoeken naar complementariteit en synergie.

Doel is een ontwikkelingsrelevant onderwerp te bestuderen dat betrekking heeft op een of meerdere van de SDG's. De nadruk ligt op de toepassing ervan binnen ontwikkelingslanden. Een partnerschap kan bestaan uit een jonge KU Leuven onderzoeker en een personeelslid/onderzoeker van een (Belgische) ngo actief in het Zuiden. Er kunnen ook lokale onderzoekers en ngo-partners bij betrokken zijn.

Bedrag: Tussen € 15.000 en € 20.000

Deadline: 20 november 2019

> Meer info

 

Deze oproep én de 5 projecten die in de eerste oproep geselecteerd werden, zullen voorgesteld worden op een symposium op 18 december 2019: “Co-Creating Research for Sustainable Development – Towards Transdisciplinary Dialogues."

eHealth: technologische hulp voor goede gezondheidszorg - Wehubit

Hoe kan digitale technologie bijdragen tot het bereiken van een universele dekking van gezondheidszorg?

De projectoproep richt zich tot publieke of non-profit organisaties en wordt uitgevoerd in de 14 partnerlanden van Enabel.
Daarnaast moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

Bedrag: Tussen €50.000 en € 350.000

Deadline: 21/02/2019

> Meer informatie

Business Partnership Facility ‘Entreprises for SDGs’

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en Koning Boudewijnstichting lanceren een permanente projectoproep voor nieuw Business Partnership Facility ‘Entreprises for SDGs’.

De brug slaan tussen ondernemers, ngo’s en academici in Europa en ontwikkelingslanden om samen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar te maken. Dat is de essentie van een nieuw Business Partnership Facility, een steunprogramma dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de Koning Boudewijnstichting lanceren. 

Bedrag: tot 200.000 euro

Deadline: 09/09/2019

> Meer informatie

Wereldburgerschap en solidariteit - door Brussels International

Projecten moeten ertoe bijdragen hun doelgroep te sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze aanvullend/bijkomend op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

Bedrag: Minimumbedrag: 5.000 euro. Maximumbedrag: 25.000 euro. Het project kan gefinancierd worden ten belope van 100% van de totale werkelijke kosten.

Deadline: 06 mei 2019.

> Een informatiesessie zal dinsdag 26 maart 2019 plaatsvinden van 10u tot 11u30.

> Meer informatie

Make Europe Sustainable For All

Subsidies voor lokale acties

Er zijn 2 oproepen voor projecten die werken aan bewustmaking over duurzame ontwikkeling, de SDG’s en de Agenda 2030.

 1. Een subsidie van 2000 €, beschikbaar voor drie Belgische organisaties.
 2. Een subsidie van 7500 €, beschikbaar voor zes organisaties uit 15 EU-landen.

Er worden acties gefinancierd rond 3 thematische gerichte campagnes:

 • Ongelijkheden bestrijden
 • Duurzaam geproduceerd voedsel en duurzame landbouw en goed voedsel voor iedereen
 • Duurzame consumptie en productie

Wie kan een projectvoorstel indienen?

 • Lokale basisorganisaties/-entiteiten
 • Lokale leden van nationale maatschappelijke organisaties (MO’s) die op lokaal niveau actief zijn
 • Lokale burgergroepen, waaronder studentengroepen, clubs, burgerinitiatiefgroepen en dergelijke

 

> Meer informatie

Dit project wordt gefinancierd door het Development Education and Awareness Raising (DEAR) programma van de Europese Commissie.

Werk mee aan klimaatslimme landbouw - Wehubit

De projectoproep richt zich in het bijzonder tot de 14 partnerlanden van Enabel en focust op projecten die:

 • Bestaande digitale oplossingen willen verspreiden om ze op grotere schaal uit te rollen en ze toegankelijk, betaalbaar en performant te maken;
 • Digitale oplossingen willen reproduceren die hun sporen hebben verdiend in andere (sectorale, geografische ...) contexten

En in ieder geval moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

Bedrag: Tussen €50.000 en € 350.000

Deadline: 21/02/2019

> Meer informatie

Projectoproep Zuid 2019 van Brussel Internationaal

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitroeiing van armoede in de wereld door middel van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

Deze projectoproep heeft de bedoeling initiatieven te ondersteunen binnen twee thema’s:

 • mitigeren van of aanpassen aan klimaatverandering
  max bedrag tussen 50.000 en 175.000 euro;
 • duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in een ontwikkelingsland
  max bedrag tussen 10.000 en 125.000 euro.

Deadline: 31 januari 2019

> Meer info

Wordt jouw organisatie de nieuwe SDG Voice 2019?

De minister voor Duurzame Ontwikkeling en het FIDO zijn op zoek naar zes nieuwe SDG-ambassadeurs voor 2019. Als SDG Voice is het jouw taak om niet alleen te informeren over de SDGs, maar ook mensen te enthousiasmeren om zelf de handen uit de mouwen te steken. Hiervoor krijgt jouw organisatie, bedrijf of vereniging een budget van 25.000 euro.

Bedrag: 25.000 euro.

Deadline: 4 november 2018.

> Meer info over de aanvraagprocedure

Projectoproep: “Hoe de prioriteiten van uw organisatie afstemmen op de SDGs?”

De minister van Duurzame Ontwikkeling en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunen organisaties die hun duurzaamheidsstrategie in kaart laten brengen.

Je kan jouw duurzaamheidsstrategie laten analyseren, bijsturen en efficiënt koppelen aan de SDGs. Een goede analyse gaat na welke onderwerpen belangrijk zijn binnen de visie van jouw organisatie én die van jouw stakeholders.

Bedrag: Maximaal 50% van de kosten worden terugbetaald. De subsidie varieert tussen de 5.000 en 10.000 euro. De analyse moet worden uitgevoerd door een externe organisatie.

Deadline: vrijdag 7 september 2018 (12u00 ‘s middag)

> Meer informatie

Website by MINSKY