Ngo's en kwaliteit - ngo-federatie

Menu

Ngo's en kwaliteit

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
26 Sep 2018
Onze ondersteuning Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is een belangrijk thema in de ngo-sector. Belgische ngo’s werken op verschillende manieren aan een continue verbetering van hun werking.

Content

 

De federatie ondersteunt en promoot het kwaliteitswerk van haar leden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit:

 

  • Documentatie in de bibliotheek op deze website; Specifieke vormingen, seminaries, studiedagen,…;
  • Organisatie van vormingen en studiedagen rond kwaliteit
  • Coaching van leden met externe expertise
  • Ondersteuning bij het behalen van een EFQM-label;
  • Uitwisseling van ervaringen en good practices onder de leden
  • Interne sectoronderzoeken ter benchmarking
  • Financiële ondersteuning voor projecten ter kwaliteitsverbetering van de leden (hier nog doorlinken)

Naast deze interne dynamiek die eigen is aan elke ngo, legt de Belgische overheid een set van kwaliteitsstandaarden op. Deze moeten behaald worden door elke ngo die erkend wil worden door de minister van ontwikkelingssamenwerking. Deloitte screende in 2015 alle ngo’s op deze standaarden en dit leidde tot een erkenning van 74 ngo’s.

Lees meer over de erkenning van ngo’s.

Kwaliteitsfonds

Het kwaliteitsfonds ondersteunt projecten ter kwaliteitsverbetering van CMO’s (Organisaties van de Civiele Maatschappij) en IA’s (Institutionele Actoren). Deze projecten zijn gebaseerd op een organisationele (zelf-)evaluatie. Elk jaar ondersteunen Fiabel, ngo-federatie en Acodev een 20-tal projecten.

In onze bibliotheek vind je een kort narratief verslag van elk kwaliteitsproject sinds 2014 (enkel toegankelijk voor leden).

Oproep Kwaliteitsfonds 2019

Website by MINSKY