Ngo's en kwaliteit - ngo-federatie

Menu

Ngo's en kwaliteit

Profile picture for user heleen.neirynck@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Heleen Neirynck
Gepubliceerd op: 26 Sep 2018
Gewijzigd op: 24 Sep 2020
Onze ondersteuning Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is een belangrijk thema in de ngo-sector. Belgische ngo’s werken op verschillende manieren aan een continue verbetering van hun werking.

Ondersteuningsaanbod

De federatie ondersteunt en promoot het kwaliteitswerk van haar leden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit:

  • Documentatie in de bibliotheek op deze website;
  • Specifieke vormingen, seminaries, studiedagen,…;
  • Organisatie van vormingen en studiedagen rond kwaliteit;
  • Coaching van leden met externe expertise;
  • Ondersteuning bij het behalen van een EFQM-label;
  • Uitwisseling van ervaringen en good practices onder de leden;
  • Interne sectoronderzoeken ter benchmarking;
  • Financiële ondersteuning voor leden die zich engageren in een traject voor kwaliteitsverbetering (zie "Kwaliteitsfonds" hieronder).

Naast deze interne dynamiek die eigen is aan elke ngo, legt de Belgische overheid een set van kwaliteitsstandaarden op. Deze moeten behaald worden door elke ngo die erkend wil worden door de minister van ontwikkelingssamenwerking. Deloitte screende in 2015 alle ngo’s op deze standaarden en dit leidde tot een erkenning van 74 ngo’s.

Lees meer over de erkenning van ngo’s.

-> Oproep kwaliteitsfonds 2020 (UPDATE 1/09/20)

-> Uitkomst van de eerste oproep

Website by MINSKY