Ngo's en kwaliteit - ngo-federatie

Menu

Ngo's en kwaliteit

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Mertens Lenni
Gepubliceerd op: 26 Sep 2018
Gewijzigd op: 21 Apr 2020
Onze ondersteuning Kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is een belangrijk thema in de ngo-sector. Belgische ngo’s werken op verschillende manieren aan een continue verbetering van hun werking.

Ondersteuningsaanbod

De federatie ondersteunt en promoot het kwaliteitswerk van haar leden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit:

 • Documentatie in de bibliotheek op deze website;
 • Specifieke vormingen, seminaries, studiedagen,…;
 • Organisatie van vormingen en studiedagen rond kwaliteit;
 • Coaching van leden met externe expertise;
 • Ondersteuning bij het behalen van een EFQM-label;
 • Uitwisseling van ervaringen en good practices onder de leden;
 • Interne sectoronderzoeken ter benchmarking;
 • Financiële ondersteuning voor leden die zich engageren in een traject voor kwaliteitsverbetering (zie "Kwaliteitsfonds" hieronder).

Naast deze interne dynamiek die eigen is aan elke ngo, legt de Belgische overheid een set van kwaliteitsstandaarden op. Deze moeten behaald worden door elke ngo die erkend wil worden door de minister van ontwikkelingssamenwerking. Deloitte screende in 2015 alle ngo’s op deze standaarden en dit leidde tot een erkenning van 74 ngo’s.

Lees meer over de erkenning van ngo’s.

Kwaliteitsfonds

Het kwaliteitsfonds ondersteunt CMO’s (Organisaties van de Civiele Maatschappij) en IA’s (Institutionele Actoren) die zich engageren in een traject voor kwaliteitsverbetering, gebaseerd op een (zelf)evaluatie van de organisatie. Elk jaar ondersteunen Fiabel, ngo-federatie en ACODEV zo een 20-tal projecten.

- Oproep 2020

 • Individuele projecten ter waarde van max 4.000 euro, of collectieve projecten ter waarde van max 6.000 euro
 • Op niveau van het management (operationeel, financieel, boekhoudkundig, HRM, …), op strategisch niveau (visie, missie, strategische doelstellingen, ...) of inhoudelijk (gender, milieu, …)
 • Deadlines : ofwel 3 april 2020, ofwel 2 oktober 2020
 • Opgepast, het kwaliteitsfonds dient NIET om de reguliere werking van de organisatie te financieren (dus niet voor de aankoop van een nieuw boekhoudprogramma, niet voor de uitbesteding voor het schrijven van een nieuw subsidiedossier, …)
Oproep kwaliteitsfonds 2020
Kwaliteit
05 Feb 2020 nl TAGS: Kwaliteitsfonds Ngo's en kwaliteit Kwaliteit

- Uitkomst van de eerste oproep

Website by MINSKY