EFQM - ngo-federatie

Menu

EFQM

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Kwaliteit

Sinds 2011 is EFQM het referentiemodel voor kwaliteitsverbetering in de Belgische ngo-sector. Het EFQM 'Excellence model’ is een van de meest gebruikte kwaliteitsmodellen in Europa. Wereldwijd wordt het door meer dan 30.000 organisaties gebruikt. De inhoud van het model gaat over het managen van een organisatie en hoe je voortdurend kan streven naar verbetering.

Op de algemene vergadering van ngo-federatie werd in juni 2011 een resolutie aangenomen die de leden oproept tot formeel engagement. Dit bestaat erin om:

 • het EFQM-model te gebruiken als referentie voor kwaliteitsverbetering
 • kwaliteitsverbetering in de organisatie in te ploegen via een opstap met een C2E-proces
 • de federatie hen hierbij te laten ondersteunen (via tools / methodieken / financiële ondersteuning) 

Wat is EFQM?

In essentie valt het model uiteen in twee grote blokken:

 • Wat een organisatie doet. Samengevat in de eerste 5 criteria:
  • Leiderschap
  • Strategie
  • Medewerkers
  • Partners & middelen
  • Processen, producten en diensten
 • De resultaten die een organisatie behaalt. Samengevat in de laatste vier criteria:
  • Resultaten doelgroepen
  • Resultaten medewerkers
  • Resultaten voor de maatschappij
  • Kernresultaten

Het model wordt gebruikt om de realiteit van je eigen ngo af te toetsen aan een ideaal. De spiegel die het model je voorhoudt, legt hiaten bloot en toont waarop je kan focussen om in de toekomst nog beter te beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van alle belanghebbenden.

In de praktijk gebruik je het model met zijn 9 criteria en 32 subcriteria in de vorm van een vragenlijst waarbij je sterke punten en verbeterpunten van je eigen ngo oplijst (= EFQM-zelfevaluatie). Het EFQM-model biedt hierbij een structuur om de juiste vragen te stellen. Tegelijk biedt het ook het kader om deze oefening regelmatig te herhalen en vergelijking met andere ngo's mogelijk te maken.

Het doel van deze oefening is om te komen tot een (korte!) lijst van verbeteringsprojecten en zo systematisch te werken aan een cultuur van continue kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. De drijvende kracht van het EFQM-model is de manier waarop de organisatiebeheersing beoordeeld wordt. Binnen het EFQM-jargon, spreekt men van de 'RADAR' en in wezen is dit terug te brengen tot de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Adjust/Act).

Het secretariaat van ngo-federatie blijft ondersteuning aanbieden aan de leden die met EFQM aan kwaliteit werken.

C2E (Committed to Excellence)

Dit is een erkenning voor het geleverde kwaliteitswerk wanneer een organisatie 3 verbeteringsprojecten tot een goed einde heeft gebracht.

Bij een C2E-erkenning:

 • Voert de ngo een zelfevaluatie uit en definieert 3 verbeteringsprojecten.
 • Stelt de ngo een actieplan op (15 pagina's) voor de uitvoering van de 3 verbeteringsprojecten binnen een termijn van 6 tot 9 maanden.
 • Komt op het einde van de rit een validator het geleverde werk valideren.
 • Geeft de validator feedback aan de organisatie waar nog verbetering mogelijk is.

Overzicht stappenplan is een document dat hier bij moet hangen, maar helemaal moet geactualiseerd worden… 

C2E - administratie - Application Form Bbest EN
Kwaliteit
04 Oct 2018 nl

R4E (Recognised for Excellence)

Dit is een erkenning voor een doorgedreven cultuur van continue kwaliteitsverbetering doorheen de hele organisatie. Afhankelijk van de finale score (tussen de 300 punten en maximaal 1000 punten), worden 3, 4 of 5 sterren toegekend.

 

Bij een R4E-erkenning:

 • Bereidt jouw ngo een dossier voor waarbij je per subcriterium van het model duidelijk maakt wat jouw ngo precies doet en welke resultaten ze behaalt.
 • Bestudeert een team van EFQM-assessoren het dossier en komt de realiteit toetsen aan het dossier.
 • Wordt elk van de subcriteria van het model vergeleken met het niveau van de organisatie en er wordt een score toegekend.
 • Levert het team assessoren een feedback bij de scores (sterke punten en verbeterpunten).

Externe linken

EFQM: Het Europese netwerk van alle organisaties die met het EFQM-model werken. Het is de coördinerende kracht bij de verdere ontwikkeling van het model, de publicatie van materiaal, het registreren van organisaties die met het model werken, het uitreiken van de European Excellence Award. EFQM Europe is gevestigd in Brussel.

> www.efqm.org

 

Bbest: De nationale partner van EFQM Europe in de Benelux. Ngo-federatie en Acodev zijn zelf lid van Bbest en nemen een groot deel van de ondersteuning voor Belgische ngo’s voor hun rekening. Bbest is gevestigd in Evere.

> www.bbest.be

 

Kwinta: Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg: andere netwerkorganisatie die ook heel actief is in Vlaanderen. Kwinta heeft geen licentie om de officiële erkenningen van EFQM uit te reiken.

> www.kwinta.be

Website by MINSKY