Gidsen en praktijkvoorbeelden - ngo-federatie

Menu

Gidsen en praktijkvoorbeelden

ContactpersoonEric.kint@ngo-…
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Integriteit

Een verzameling van documenten en good-practices over integriteit.

Gidsen en handleidingen

We maakten zelf (in 2017) een lijstje van internationale gidsen, handleidingen en instrumenten over integriteit. 
Daarnaast kan je hier enkele Belgische en Internationale gidsen downloaden.

Anti corruptie gids: principes en handleidingen (BOND)
Algemene bepalingen financieel programmabeheer
04 Oct 2018 nl TAGS: Financieel programmabeheer Integriteit
Preventie van corruptie in het bedrijfsleven - FOD justitie - 2010
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2010 nl TAGS: Integriteit

De Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF)

Concord (Europese federatie)

The Code of Conduct encourages NGOs and others reporting about development to choose images and messages that respect human dignity.

> Ga naar de Europese Code of Conduct on Images and Messages

OESO-DAC richtlijnen

Deze richtlijnen zullen onze basis zijn om samen met de Belgische ngo's sterke integriteitsafspraken te maken.
Hoewel deze publicatie zich vooral richt op corruptie, zijn de aanbevelingen perfect van toepassing naar een breder integriteitsveld.

Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption: Compendium of Existing Practices.
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 en TAGS: Integriteit

Praktijkvoorbeelden van BTC

Website by MINSKY