Gidsen en praktijkvoorbeelden - ngo-federatie

Menu

Gidsen en praktijkvoorbeelden

ContactpersoonEric.kint@ngo-…
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Integriteit

Een verzameling van documenten en good-practices over integriteit.

Integriteit instrumenten van DGD

Hier vind je een overzicht van gidsen, handleidingen, instrumenten, ... die DGD liet ontwikkelen. Deze documenten helpen jou om aan het integriteitscharter te voldoen.

Handleiding bij integriteitsscan voor uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD
Bijlage en evaluatieformulieren bij de integriteitsscan van uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD
Gids voor mechanismes voor integriteitsrapportering
Integriteit bij Belgische ngo's
05 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's
Samenvatting gids klachtenmanagement integriteit
Integriteit bij Belgische ngo's
10 Jul 2019 nl, fr, es, en TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's Integriteit

Externe gidsen en handleidingen

We maakten (in 2017) een lijstje van internationale gidsen, handleidingen en instrumenten over integriteit. 
Daarnaast kan je hier enkele Belgische en Internationale gidsen downloaden.

Anti corruptie gids: principes en handleidingen (BOND)
Algemene bepalingen financieel programmabeheer
04 Oct 2018 nl TAGS: Financieel programmabeheer Integriteit
Preventie van corruptie in het bedrijfsleven - FOD justitie - 2010
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2010 nl TAGS: Integriteit

De Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF)

Concord (Europese federatie)

The Code of Conduct encourages NGOs and others reporting about development to choose images and messages that respect human dignity.

> Ga naar de Europese Code of Conduct on Images and Messages

OESO-DAC richtlijnen

Deze richtlijnen zullen onze basis zijn om samen met de Belgische ngo's sterke integriteitsafspraken te maken.
Hoewel deze publicatie zich vooral richt op corruptie, zijn de aanbevelingen perfect van toepassing naar een breder integriteitsveld.

Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption: Compendium of Existing Practices.
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 en TAGS: Integriteit

Praktijkvoorbeelden van Enabel

Enabel heeft 2 interessante voorbeelden van integriteitsdocumenten. Eén over beheersing van het frauderisico, en één over seksuele uitbuiting en misbruik.
Deze documenten kan je vinden op de integriteitspagina van de Enabel website: http://integrity.enabel.be (NL-FR-EN).

Hieronder enkele oudere, maar even goede voorbeelden.

Website by MINSKY