Gidsen en praktijkvoorbeelden - ngo-federatie

Menu

Gidsen en praktijkvoorbeelden

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 28 Apr 2020
Onze ondersteuning Integriteit

Een verzameling van documenten en good-practices over integriteit.

Belgisch integriteitscharter ondertekend door de leden van ngo-federatie.
Integriteit
12 Nov 2018 nl TAGS: Integriteit
Presentatie basisvorming integriteit april 2020
28 Apr 2020 nl

Integriteit instrumenten van DGD

Hier vind je een overzicht van gidsen, handleidingen, instrumenten, ... die DGD liet ontwikkelen. Deze documenten helpen jou om aan het integriteitscharter te voldoen.

Handleiding bij integriteitsscan voor uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD
Bijlage en evaluatieformulieren bij de integriteitsscan van uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD
Gids voor mechanismes voor integriteitsrapportering
Integriteit in Belgische ngo's: onze engagementen
05 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's
Samenvatting gids klachtenmanagement integriteit
Integriteit in Belgische ngo's: onze engagementen
10 Jul 2019 nl, fr, es, en TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's Integriteit

Externe gidsen en handleidingen

We maakten (in 2017) een lijstje van internationale gidsen, handleidingen en instrumenten over integriteit. 
Daarnaast kan je hier enkele Belgische en Internationale gidsen downloaden.

Bewustmaking van de non-profitsector van de risico’s op vlak van witwassen, financiering van terrorisme en financiering van proliferatie van massavernietigingswapens - FOD Financiën - 2019
Integriteit
06 Nov 2019 nl
Overzicht van internationale gidsen, handleidingen en instrumenten over integriteit.
Gidsen en praktijkvoorbeelden
30 Nov 2017 nl TAGS: Integriteit
Ontwikkelen van een integriteitsbeleid' van Jeroen Maesschalck en Heidi Paesen
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2016 nl TAGS: Integriteit
PSEA Handbook Protection from Sexual Exploitation and Abuse - 2017
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2017 nl TAGS: Integriteit
Anti corruptie gids: principes en handleidingen (BOND)
Technische nota's financieel programmabeheer
04 Oct 2018 nl TAGS: Financieel programmabeheer Integriteit
Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland - FOD Economie en FOD justitie - 2016
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2016 nl TAGS: Integriteit
Preventie van corruptie in het bedrijfsleven - FOD justitie - 2010
Gidsen en praktijkvoorbeelden
01 Nov 2010 nl TAGS: Integriteit

De Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF)

Concord (Europese federatie)

The Code of Conduct encourages NGOs and others reporting about development to choose images and messages that respect human dignity.

> Ga naar de Europese Code of Conduct on Images and Messages

OESO-DAC richtlijnen

Deze richtlijnen zullen onze basis zijn om samen met de Belgische ngo's sterke integriteitsafspraken te maken.
Hoewel deze publicatie zich vooral richt op corruptie, zijn de aanbevelingen perfect van toepassing naar een breder integriteitsveld.

Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 fr, en TAGS: Integriteit
Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption: Compendium of Existing Practices.
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 en TAGS: Integriteit
Good practices in avoiding corruption - OECD
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 en TAGS: Integriteit

Praktijkvoorbeelden van Enabel

Enabel heeft 2 interessante voorbeelden van integriteitsdocumenten. Eén over beheersing van het frauderisico, en één over seksuele uitbuiting en misbruik.
Deze documenten kan je vinden op de integriteitspagina van de Enabel website: http://integrity.enabel.be (NL-FR-EN).

Hieronder enkele oudere, maar even goede voorbeelden.

Ethische code bij BTC
Gidsen en praktijkvoorbeelden
03 Nov 2014 nl TAGS: Integriteit
Integriteitsfolder: sensibilisering door BTC
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 nl TAGS: Integriteit
functioneringsregels van het integriteitsbureau bij BTC
Gidsen en praktijkvoorbeelden
21 Nov 2018 nl TAGS: Integriteit
Website by MINSKY