Van 33 naar 30 GSK: wat zijn de volgende stappen? - ngo-federatie

Menu

Van 33 naar 30 GSK: wat zijn de volgende stappen?

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
15 Nov 2019
Onze ondersteuning GSK

Het GSK-verbindingscomité, dat bestaat uit 6 bestuurders van de drie federaties, heeft als opdracht om een gedeeld advies voor de verschillende raden van bestuur voor te bereiden over de nieuwe GSK-lijst. Om tot die lijst te komen, lanceren de secretariaten een oproep om intenties voor thematische GSK’s kenbaar te maken. 

Objectivering

Het GSK-verbindingscomité is op 13 december voor de tweede keer bijeengekomen. Om tot een gedeeld advies over de nieuwe GSK-lijst  te komen, lanceren de secretariaten een oproep naar alle geïnteresseerde actoren om intenties voor thematische GSK’s kenbaar te maken. Het verbindingscomité heeft een lijst van criteria opgesteld om naar deze voorstellen te kijken en vervolgens haar advies op te maken (zie onderaan dit artikel).

Het GSK-verbindingscomité benadrukt dat de GSK-lijst teruggebracht moet worden van 33 naar 30 GSK’s en wijst alle leden er op dat er zeker niet méér, maar juist minder GSK moeten komen. Het comité hanteert daarvoor het principe “do no harm”: zo weinig mogelijk organisaties mogen een negatieve impact ondervinden van de nieuwe selectie. Bovendien wil het comité erover waken dat er kwalitatief sterke GSK’s uit de bus komen.

Formeel indienen

Aangezien de intentie om een thematisch GSK te formuleren ten laatste eind juni 2020 moet voorgelegd worden aan de minister, roepen we alle geïnteresseerde actoren op om hun intentie aan de federaties kenbaar te maken vóór 31 januari 2020. De bedoeling is om zo snel mogelijk met een lijst van thematische GSK’s naar de minister te gaan, die uiterlijk 3 maanden na indiening een beslissing moet nemen.

We vragen om per thematisch GSK een gemotiveerd voorstel van ongeveer 2 pagina’s aan de federaties te bezorgen, waarbij je een argumentatie opbouwt aan de hand van de opgestelde criteria en enkele richtvragen. Het is van belang dat alle deelnemende partijen aan die argumentatie hebben bijgedragen. Je kunt het sjabloon hieronder daarvoor gebruiken. De federaties zijn uiteraard bereikbaar voor vragen en als gesprekspartner in de opmaak van het thematisch voorstel.

Deadline: 31 januari 2020

Gelieve het gemotiveerd voorstel te versturen naar één van deze medewerkers:

-      Lenni Mertens (lenni.mertens@ngo-federatie.be)

-      Etienne De Leeuw (edl@acodev.be)

-      Koen Frederix (Koen.Frederix@fiabel.be)

 

GSK
Website by MINSKY