GSK-evaluatie : eindrapport in zicht - ngo-federatie

Menu

GSK-evaluatie : eindrapport in zicht

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
21 Nov 2019
Onze ondersteuning GSK

De GSK-evaluatie loopt op zijn einde! De evaluatoren verwerkten in het najaar van 2019 heel wat input uit de sector, via desk study, focusgesprekken, individuele interviews en een online bevraging. Ze hebben hun voorlopige resultaten voorgesteld op de raden van bestuur van ngo-federatie en ACODEV (28/11/19) en het ledenoverleg van Fiabel (03/12/19). Op 10 december hebben ze ten slotte een leerbijeenkomst georganiseerd waarop alle CMO en IA uitgenodigd waren. Het eindrapport zal, na goedkeuring van de raden van bestuur van februari, aan alle leden voorgesteld worden. Meer info volgt.

GSK
Website by MINSKY