GSK-evaluatie: eindrapport in zicht - ngo-federatie

Menu

GSK-evaluatie: eindrapport in zicht

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
ContactpersoonMertens Lenni
21 Nov 2019
Onze ondersteuning GSK

De GSK-evaluatie loopt op zijn einde! De evaluatoren verwerkten in het najaar van 2019 heel wat input uit de sector, via desk study, focusgesprekken, individuele interviews en een online bevraging. Ze hebben hun voorlopige resultaten voorgesteld op de raden van bestuur van ngo-federatie en ACODEV (28/11/19) en het ledenoverleg van Fiabel (03/12/19). Op 10 december hebben ze ten slotte een leerbijeenkomst georganiseerd waarop alle CMO en IA uitgenodigd waren.

De draft van het eindrapport werd op de raden van bestuur van februari gepresenteerd. De bestuurders vinden het positief dat het GSK-instrument gewerkt heeft als buffer tegen instrumentalisering van de ngo-sector. Het instrument heeft er ook voor kunnen zorgen dat ngo’s elkaar beter hebben leren kennen door hen meer samen te brengen. In lijn met de prospectieve doelstelling van deze evaluatie is er ook een wil aanwezig om de GSK’s meer strategisch in te vullen en ervoor te zorgen dat ze meer impact en nut hebben. Op dat punt kunnen de aanbevelingen nog aangescherpt worden en kan de kloof tussen de vaststellingen en de aanbevelingen gedicht worden. Dit moet ons als ngo-sector in staat stellen om op de langere termijn proactieve en positieve voorstellen te formuleren om te werken aan synergie en complementariteit.

De stuurgroep van de GSK-evaluatie zal op 10 maart samenkomen. Het finale rapport en de management respons zullen daarna ook aan alle leden gepresenteerd worden. Meer info volgt.

GSK
Website by MINSKY