Calls for proposal - ngo-federatie

Menu

Calls for proposal

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
07 Sep 2018
Onze ondersteuning Financieringsbronnen

We geven hier een overzicht van de Calls for Proposal waarop ngo's kunnen intekenen. Althans de calls die ons gezichtsveld bereiken. We onderscheiden 'lopende calls', waarvan de indieningsdatum nog niet verstreken is, van 'voorbije calls', waarvoor niet meer ingetekend kan worden (en waarvan de uitwerking al dan niet nog loopt). 

Ben je op de hoogte van een call for proposal die hier niet tussen staat? Laat het zeker weten aan Arnout Justaert.

Lopende calls

Hieronder vind je de calls waarop je nog kan intekenen. We sorteren de calls anti-chronologisch.   

 

 

7 september 2020 - Business Partnership Facility & DGD

9 april 2020 - Brussels International en hub.brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een projectoproep gelanceerd om projecten van ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen in één van de vier partnerregio’s van het BHG (Stadsprovincie Kinshasa, Regio Rabat-Salé-Kénitra, Agglomeratie Chennai, District Paramaribo). 

Het BHG maakt een ondersteuning vrij van €10.000 tot €125.000 voor projecten over 'duurzame en inclusieve economische ontwikkeling'. Het totaalbudget bedraagt €450.000.   

> De deadline om een projectvoorstel in te dienen is 9 april 2020. Projectaanvragen moeten online ingediend worden via Brussels International

Voorbije calls

Hieronder vind je de calls waarop je niet meer kan intekenen. We sorteren de calls anti-chronologisch. Sommige projecten zijn nog in uitvoering, andere zijn al voltooid. 

13 februari 2020 - DGD en Koning Boudewijnstichting

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility van de Koning Boudewijnstichting subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven met privé-actoren om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in ontwikkelingslanden. De projecten die deze oproep beoogt, moeten bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling.
 
Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten. 

Deadline: 13 februari 2020

Meer info over deze call for proposal

15 december 2019 - Raad van Europa

Vanuit de Raad van Europa vertrekt een call for proposal voor 2020-2021. De focus ligt op twee thematische prioriteiten:

1. Competenties voor democratische cultuur in onderwijsinstellingen:

Deelnemende landen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen met betrekking tot de implementatie van het Model van Competenties voor Democratische Cultuur met als belangrijkste referentie de “Richtlijn voor implementatie".

2. Bevordering van een democratische en inclusieve cultuur in onderwijsinstellingen, met bijzondere aandacht voor het creëren van kansen voor migranten, vluchtelingen en minderheden

Deelnemende landen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op het ontwikkelen van mechanismen die inclusie bevorderen en een gevoel van verbondenheid met een gemeenschap verbeteren, met de nadruk op ondersteuning van kwetsbare groepen, met name migranten, vluchtelingen en minderheden. 

Deadline: 15 december 2019, Referentie: 2020-2021 DISCO

Hoe aanvragen? Zie de aanvraagprocedure en de lijst van documenten. Stuur alle ingevulde en ondertekende documenten in elektronische vorm (Word en/of PDF) alleen naar het volgende e-mailadres: DISCO.Applications@coe.int.  E-mails moeten het volgende onderwerp bevatten: Toepassing - 2020-2021 DISCO - Oproep tot het indienen van voorstellen 1.

Aanvragen moeten vóór 15 december 2019 ontvangen zijn (om 23:00u). Aanvragen na die datum worden niet meer behandeld.

Meer info vind je op de website van de Raad van Europa

> Bekijk ook het overzicht van de Europese Calls for Proposal.

20 november 2019 - KU Leuven

De KU Leuven lanceert voor de derde maal haar oproep “Multistakeholder projects for young researchers”. Dit is een toelage tot €20.000 voor projecten die door jonge onderzoekers samen met NGO’s worden gecreëerd.

Deze oproep stimuleert samenwerking met andere dan academische actoren en streeft naar complementariteit en synergie.

Doel is een ontwikkelingsrelevant onderwerp te bestuderen dat betrekking heeft op een of meerdere van de SDG's. De nadruk ligt op de toepassing ervan binnen ontwikkelingslanden. Een partnerschap kan bestaan uit een jonge KU Leuven onderzoeker en een personeelslid/onderzoeker van een (Belgische) ngo actief in het Zuiden. Er kunnen ook lokale onderzoekers en ngo-partners bij betrokken zijn.

Bedrag: Tussen € 15.000 en € 20.000

Deadline: 20 november 2019

> Meer info

Deze oproep én de 5 projecten die in de eerste oproep geselecteerd werden, zullen voorgesteld worden op een symposium op 18 december 2019: “Co-Creating Research for Sustainable Development – Towards Transdisciplinary Dialogues."

9 september 2019 - DGD en Koning Boudewijnstichting

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en Koning Boudewijnstichting lanceren een permanente projectoproep voor nieuwe 'Business Partnership Facility Entreprises for SDGs’.

De brug slaan tussen ondernemers, ngo’s en academici in Europa en ontwikkelingslanden om samen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar te maken. Dat is de essentie van een nieuw Business Partnership Facility, een steunprogramma dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de Koning Boudewijnstichting lanceren. 

Bedrag: tot 200.000 euro

Deadline: 09/09/2019

> Meer informatie

6 mei 2019 - International.Brussels

International.Brussels lanceert een oproep voor projecten in 'Wereldburgerschap en solidariteit'. Projecten moeten ertoe bijdragen hun doelgroep te sensibiliseren voor de realiteiten in de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met een of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze aanvullend/bijkomend op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

Bedrag: Minimumbedrag: 5.000 euro. Maximumbedrag: 25.000 euro. Het project kan gefinancierd worden ten belope van 100% van de totale werkelijke kosten.

Deadline: 06 mei 2019.

> Een informatiesessie zal dinsdag 26 maart 2019 plaatsvinden van 10u tot 11u30.

> Meer informatie

21 februari 2019 - Enabel

Naam: eHealth: technologische hulp voor goede gezondheidszorg - Wehubit

Hoe kan digitale technologie bijdragen tot het bereiken van een universele dekking van gezondheidszorg?

De projectoproep richt zich tot publieke of non-profitorganisaties en wordt uitgevoerd in de 14 partnerlanden van Enabel.
Daarnaast moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

Bedrag: Tussen €50.000 en € 350.000

Deadline: 21/02/2019

> Meer informatie

21 februari 2019 - Enabel

De projectoproep 'Klimaatslimme landbouw' richt zich in het bijzonder tot de 14 partnerlanden van Enabel en focust op projecten die:

 • Bestaande digitale oplossingen willen verspreiden om ze op grotere schaal uit te rollen en ze toegankelijk, betaalbaar en performant te maken;
 • Digitale oplossingen willen reproduceren die hun sporen hebben verdiend in andere (sectorale, geografische ...) contexten

En in ieder geval moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

Bedrag: Tussen €50.000 en € 350.000

Deadline: 21/02/2019

> Meer informatie

31 januari 2019 - International.Brussels

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitroeiing van armoede in de wereld door middel van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

De Projectoproep 'Zuid 2019' heeft de bedoeling initiatieven te ondersteunen binnen twee thema’s:

 • mitigeren van of aanpassen aan klimaatverandering
  max bedrag tussen 50.000 en 175.000 euro;
 • duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in een ontwikkelingsland
  max bedrag tussen 10.000 en 125.000 euro.

Deadline: 31 januari 2019

> Meer info

20 december 2018 - Europese Commissie

'Make Europe Sustainable For All' - Subsidies voor lokale acties

Er zijn 2 oproepen voor projecten die werken aan bewustmaking over duurzame ontwikkeling, de SDG’s en de Agenda 2030.

 1. Een subsidie van 2000 €, beschikbaar voor drie Belgische organisaties.
 2. Een subsidie van 7500 €, beschikbaar voor zes organisaties uit 15 EU-landen.

Er worden acties gefinancierd rond 3 thematische gerichte campagnes:

 • Ongelijkheden bestrijden
 • Duurzaam geproduceerd voedsel en duurzame landbouw en goed voedsel voor iedereen
 • Duurzame consumptie en productie

Wie kan een projectvoorstel indienen?

 • Lokale basisorganisaties/-entiteiten
 • Lokale leden van nationale maatschappelijke organisaties (MO’s) die op lokaal niveau actief zijn
 • Lokale burgergroepen, waaronder studentengroepen, clubs, burgerinitiatiefgroepen en dergelijke

 

> Meer informatie

Dit project wordt gefinancierd door het Development Education and Awareness Raising (DEAR) programma van de Europese Commissie.

4 november 2018 - FIDO & Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling

De minister voor Duurzame Ontwikkeling en het FIDO zijn op zoek naar zes nieuwe SDG-ambassadeurs voor 2019. Als SDG Voice is het jouw taak om niet alleen te informeren over de SDGs, maar ook mensen te enthousiasmeren om zelf de handen uit de mouwen te steken. Hiervoor krijgt jouw organisatie, bedrijf of vereniging een budget van 25.000 euro.

Bedrag: 25.000 euro.

Deadline: 4 november 2018.

> Meer info over de aanvraagprocedure

7 september 2018 - Ministerie voor Duurzame Ontwikkeling

De minister van Duurzame Ontwikkeling en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ondersteunen organisaties die hun duurzaamheidsstrategie in kaart laten brengen.

Je kan jouw duurzaamheidsstrategie laten analyseren, bijsturen en efficiënt koppelen aan de SDGs. Een goede analyse gaat na welke onderwerpen belangrijk zijn binnen de visie van jouw organisatie én die van jouw stakeholders.

Bedrag: Maximaal 50% van de kosten worden terugbetaald. De subsidie varieert tussen de 5.000 en 10.000 euro. De analyse moet worden uitgevoerd door een externe organisatie.

Deadline: vrijdag 7 september 2018 (12u00 ‘s middag)

> Meer informatie

Website by MINSKY