Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector - ngo-federatie

Menu

Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 09 Oct 2019
Gewijzigd op: 26 Mar 2020
Onze ondersteuning Belgische ngo's in 2030

Als we vandaag écht iets willen veranderen zal samenwerking cruciaal zijn. We moeten zowel binnen als buiten de sector de handen in elkaar slaan. Ontwikkelings-ngo’s van de toekomst richten zich daarom steeds meer op multi-stakeholder samenwerking, zowel nationaal als internationaal. We denken dan aan samenwerkingen tussen ngo’s, overheden en andere actoren die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ook de samenwerking met de privésector verdient onze aparte aandacht.

Multi-stakeholder partnerschappen

Samenwerking met de private sector

 
Website by MINSKY